Vo Viedni sa hovorilo o našej ročenke

Dňa 8. februára 2021 na ORF Radio Burgenland, Viedeň, bol vysielaný rozhovor so šéfredaktorom SSK Vladimírom Valentíkom.

Ako povedala redaktorka Miriam Spring, Vladimír Valentík nie je v oblasti tvorby kalendárov žiadnym nováčikom a roky skúseností mu prišli pri projekte tohto rozmeru vhod. Spolu s Katarínou Mosnákovou-Bagľašovou sa pred niekoľkými rokmi pustili s chuťou do práce.

Časom sa skupina prispievateľov úspešne rozrástla a dnes tristo-stranový kalendár spestrujú okrem fotografií informácie z vyše tridsiatich krajín na štyroch kontinentoch.

Rok 2020 nebol ľahký a určite zmaril nespočetné projekty. Elektronická forma spolupráce bola ale tohto roku veľkou výhodou. Pandémia tak vydanie kalendára neohrozila, aj keď sa ani tento projekt úplne ťažkostiam nevyhol. A ani tematicky tohtoročné vydanie Slovenského svetového kalendára neobišlo aktuálnu situáciu. Koronavírus, ktorý obrátil celý svet hore nohami.

Plány redakcie do vzdialenejšej budúcnosti zahŕňajú informácie o mestách, v ktorých slovenské komunity pôsobia či o ich jednotlivých osobnostiach. Krajania z tých kútov sveta, ktoré ešte ich komunitu nepredstavili, sú viac ako vítaní.

Slovenskému svetovému kalendáru prajeme z viedenskej redakcie aj naďalej veľkú dávku entuziazmu a mnohých prispievateľov, ako aj čitateľov z celého sveta. Záujemci si môžu prezrieť digitálnu verziu všetkých kalendárov na webovej stránke.

Miriam Spring