Slovenský svetový kalendár medzi krajanmi v celom svete

V duchu bohatej tradície slovenských kalendárov, najmä v 19. a 20. storočí, vznikol na začiatku 21. storočia aj Slovenský svetový kalendár. Presnejšie, v roku 2016 sa rozbehli prípravy na realizáciu jeho prvého ročníka. Odozva na výzvu bola vo svete v jednotlivých krajanských komunitách od Austrálie až po Ameriku mimo očakávaní. Príprava prebiehala dobre a kalendár uzrel svet 25. 10. 2016 na Knižnom veľtrhu v Belehrade. Prezentácia prvého ročníka Slovenského svetového kalendára na rok 2017 sa uskutočnila v Bratislave na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Prvý ročník sa z tejto konferencie skutočne rozbehol do celého sveta, lebo si ho predstavitelia jednotlivých slovenských komunít odniesli so sebou do takmer všetkých európskych krajín a Spojených štátov amerických.

Po úspešnom štarte nasledoval druhý ročník, ktorý sme venovali tristoročnému jubileu Békešskej Čaby. Tu mal aj svoju premiéru spolu s Čabianskym kalendárom. S tretím ročníkom Slovenského svetového kalendára na rok 2019 sme už zavítali medzi krajanov do Novej Béle v Poľsku a až štvrtý ročník sme predstavili v Srbsku, kde vlastne táto publikácia vychádza aj sa tlačí. Rozhodli sme sa to uskutočniť v Starej Pazove k jubileu 250. výročia príchodu Slovákov a založenia tohto mestečka. Tento štvrtý ročník sa nám podarilo predstaviť aj v Slovenskom dome v Békešskej Čabe pri príležitosti jubilea – storočníc Čabianskeho kalendára a Národného kalendára z Petrovca v Srbsku. Pandémia covidu-19 pozastavila však ďalšie aktivity. Podpolianske slávnosti na Detve boli každoročnou príležitosťou na prezentáciu Slovenského svetového kalendára predovšetkým vďaka Kataríne Mosnákovej Bagľašovej, zástupkyni šéfredaktora, ktorá ho tu pravidelne, každoročne od založenia prezentovala na Krajanskom dvore. Osobitnú pozornosť Slovenskému svetovému kalendáru venuje aj Štátna vedecká knižnica v  Banskej Bystrici, ktorá tejto našej publikácii usporiadala vo svojich priestoroch už dve prezentácie.

V priebehu piatich rokov Slovenský svetový kalendár uverejnil príspevky o našich krajanoch a krajanských komunitách z Argentíny, Ekvádora, Mexika, Kanady, USA, Austrálie, Veľkej Británie, Írska, Islandu, Francúzska, Španielska, Belgicka, Nemecka, Luxemburska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Rakúska, Poľska, Česka, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Cypru, Malty, Libanonu, Kambodže a Indie. V krátkom čase je to pozoruhodný počet príspevkov o  živote Slovákov vo  vyše tridsiatich krajinách sveta. Z  niektorých krajín sa nám vykryštalizoval užší počet spoľahlivých spolupracov- 100 Z dolnozemskej publikačnej a literárnej tvorby níkov, akými sú napr. Jozef Starosta a Dušan Tóth z Kanady, Lena Lamb z USA, Juliana Sersenová z Veľkej Británie, Milica Majeríková Molitóris z Poľska, Jarmila Buchová z Nemecka, Sandra Kráľová Vukšićová a Miloslav Strehársky z Chorvátska, Michal Spevák z Čiernej Hory, Lucia Kubicová a Maja Straková z Talianska, Ivan Latko z Ukrajiny, Božena Farhatová z Libanonu, Miriam Spring z Rakúska, Hajnalka Krajčovičová a Imrich Fuhl z Maďarska a ďalší. Veľmi vzácne a podnetné sú aj príspevky Miliny Sklabinskej a L’udovíta Pomichala z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Jarmily Gerbocovej z Historického múzea v Bratislave, Zuzany Pavelcovej z Krajanského múzea v Martine a pre čitateľov sú lákavé najmä príspevky slovenských spisovateľov Gustáva Murína a Borisa Filana. Všetkým srdečne ďakujeme.

Slovenský svetový kalendár je publikáciou všetkých nás, ktorí žijeme v rôznych kútoch sveta a záleží nám na zachovaní nášho jazyka a našej kultúrnej národnej identity. Je to vlastne prvá publikácia tohto druhu, prvá periodická tlač, ktorú pripravujú a vydávajú Slováci v zahraničí pre seba. Slovenský svetový kalendár pozostáva z niekoľkých rubrík: Kalendárium, Slováci vo svete (najrozsiahlejšia časť), Krajania na Slovensku a Krajanská téma. Kalendárium prináša kalendár jednotlivých mesiacov v roku a je spestrený fotografiami z jednotlivých krajanských komunít. V druhom ročníku sme predstavili dvanásť slovenských kostolov z dvanástich krajín sveta. V treťom ročníku sme predstavili dvanásť výtvarných reprodukcií dvanástich výtvarníkov z dvanástich krajín sveta. V štvrtom ročníku sme predstavili dvanásť slovenských folklórnych súborov z dvanástich krajín… Rubrika Slováci vo svete zaberá ústrednú časť publikácie a po nej ešte rozoberáme v rubrike Krajania na Slovensku inštitúcie, ktoré sa na Slovensku venujú krajanskej problematike a podujatia na Slovensku venované krajanom vo svete. Kalendár je uzavretý Krajanskou témou. Je to rozsiahlejší, analytickejšie a dôkladnejšie spracovaný príspevok. Zatiaľ sme sa tu zaoberali Slovákmi v Česku, príchodom Slovákov do Békešskej Čaby, tradíciou vydávania slovenských kalendárov, vyučovaním a pestovaním slovenského jazyka vo svete. V novších ročníkoch pribudla do Slovenského svetového kalendára aj rubrika Povedali o Slovenskom svetovom kalendári, kde nám postrehy o tejto našej publikácii napísali naši početní spolupracovníci zo  sveta, ale aj poprední slovenskí spisovatelia: Jaroslav Rezník, L’ubomír Feldek, Miroslav Bielik, Gustáv Murín, Jozef Leikert, Dalimír Hajko a významní znalci krajanskej problematiky na Slovensku: Jaroslav Čukan, Zuzana Drugová, Mojmír Benža, Miroslav Kmeť a Michal Babiak. Slovenský svetový kalendár nemusíte čítať iba v jeho tlačenej podobe, ale si ho môžete ľahko vyhľadať aj v elektronickej podobe na www.slovenskykalendar.com. Z dolnozemskej publikačnej a literárnej tvorby 101 Slovenský svetový kalendár po piatich rokoch definitívne našiel svoje miesto takmer vo všetkých krajanských komunitách vo svete, a tak, ako sme konštatovali v minulom ročníku ,,…už nie je novinkou. Poznajú ho a čítajú ho vo všetkých kútoch sveta…“ Dúfame, že Slovenský svetový kalendár je iba na svojom začiatku a veríme, že bude mať dlhý život a skvelú budúcnosť, ak sa všetci my o to budeme starať a budeme sústavne prispievať k jeho zotrvaniu a zveľadeniu.

Vladimír Valentík, šéfredaktor Slovenského svetového kalendára

(Zdroj: Čabiansky kalendár na rok 2021)

Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.