Slovenská komunita v Severnej Karolíne

Naša slovenská komunita vznikla ako súčasť Českej a Slovenskej školy v Severnej Karolíne. Škola bola založená v septembri 2015 v Durhame a jej zakladateľkou je Marta McCabe, PhD., ktorá sa venuje otázke zachovania rodného jazyka a kultúry prisťahovalcov do USA. Priestory pre fungovanie školy ponúkla Moravská cirkev prameniaca z  reformačného hnutia husitov.

Výučba prebieha raz týždenne, dopoludnia deti a popoludní dospelí. Našou filozofiou je nielen sa učiť jazyk, ale aj zábavnou formou priblížiť bohatstvo kultúry, histórie a geografie Slovenska. V rámci výučby deti aj dospelí čítajú, učia sa básničky, riekanky a pesničky a vyrábajú tradičné umelecké predmety, ako napríklad vianočné ozdoby a veľkonočné kraslice.

Každý semester ukončíme besiedkou, kde deti predstavia kúsok z toho, čo sa naučili. Pred Vianocami sme sa zúčastnili Európskeho vianočného trhu, kde sme predávali kapustnicu, paprikáš, halušky a guláš a tým získali fondy, ktoré prispeli na prevádzku školy. Na záver jarného semestra sme pre deti pripravili oslavu Dňa detí, kde sa deti aj dospelí mohli zapojiť do hier a súťaží, s ktorými sme vyrástli. Táto škola sa stala miestom, kde sa krajania stretávajú, vytvárajú nové priateľstvá, delia sa o skúsenosti života v USA a zároveň odovzdávajú svoje kultúrne dedičstvo mladším generáciám.

Alexandra Lane

Tento záznam bol publikovaný v USA a označený . Uložiť odkaz do záložiek.