Slovenská redakcia na Ukrajine

Redakcia vysielania v slovenskom jazyku bola založená vďaka úsiliu Matice slovenskej na Zakarpatsku v januári roku 1996. Ale už od roku 1993 sa za účasti aktivistov MS na Zakarpatsku  nepravidelne pripravovali relácie v slovenskom jazyku o živote a kultúre Slovákov v rôznych regiónoch našej oblasti.

Dnes Redakcia vysielania v slovenskom jazyku  pripravuje televízne a rozhlasové relácie. 26 min. televízna relácia Slovenské pohľady sa vysiela pravidelne vo štvrtok. Program je  venovaný životu a problematike slovenskej národnostnej menšiny na Zakarpatsku a najzaujímavejším udalostiam z Ukrajiny a zo Slovenska.

Slovenská redakcia sa zúčastňuje aj na spoločnom tv-projekte národnostných redakcií – relácii ETNO-VISION (každý týždeň pripravujeme 4-5 min. príspevok zo života slovenskej komunity).

Rozhlasová relácia Slovenský kaleidoskop sa  vysiela každý piatok  (20 minút) a relácia Správy, Relax, Zábava – stanica TISA FM, sa vysiela pravidelne v pondelok (30 minút).

 

Redaktori redakcie slovenského vysielania:

  1. Gabriela Brovdiová – vedúca redakcie,
  2. Milan Tovt – videoinžinier (pripravuje televízne relácie, robí kameru a strih),
  3. Edita Potorijová – redaktorka (moderuje a pripravuje rozhlasové a televízne vysielanie),
  4. Kamila Kryvka – redaktorka (pripravuje televízne vysielanie),
  5. Tereza Hedešová – prekladateľka (prekladá, titulkuje, pripravuje televízne relácie).

Gabriela Brovdiová