Slovenská redakcia na Ukrajine

Redakcia vysielania v slovenskom jazyku bola založená vďaka úsiliu Matice slovenskej na Zakarpatsku v januári roku 1996. Ale už od roku 1993 sa za účasti aktivistov MS na Zakarpatsku  nepravidelne pripravovali relácie v slovenskom jazyku o živote a kultúre Slovákov v rôznych regiónoch našej oblasti. Dnes Redakcia vysielania v slovenskom jazyku  pripravuje televízne a rozhlasové relácie. 26 min. televízna relácia Slovenské pohľady Prečítať viac o Slovenská redakcia na Ukrajine[…]

Folklórny súbor Naša fajta zo Storožnice

Folklórny súbor Naša fajta je mladý súbor, ktorý vznikol v roku 2017 v dedinke Storožnica na Zakarpatsku, v Ukrajine. Je to dedinka, ktorú od Slovenska delí iba rieka Už, a kde asi v každej rodine sú slovenské korene. Zo začiatku bol FS Naša fajta iba tanečný krúžok pre deti z obecnej školy. Časom sa to Prečítať viac o Folklórny súbor Naša fajta zo Storožnice[…]

Štúr má v Antalovciach pamätnú tabuľu

Za účasti miestnych médií Užhorodský spolok Slovákov odhalil 5. októbra t. r. tabuľu Ľ. Štúra v Antalovciach (okres Užhorodský) na budove kultúrneho centra. V Antalovciach žije zhruba 200 slovenských rodín…, takže bolo logicky takú tabuľu odhaliť. Finančné prostriedky na jej vytvorenie a umiestnenie poskytol Úrad pre zahraničných Slovákov. Odhalenia tabule sa zúčastnili generálny konzul Slovenskej republiky v Prečítať viac o Štúr má v Antalovciach pamätnú tabuľu[…]

Propagácia slovenskej kultúry a tradícií na Ukrajine Užhorodským spolkom Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený a zaevidovaný Užhorodským mestským úradom v roku 1996. Počas svojej existencie vykonal veľký kus práce z hľadiska propagandy slovenskej kultúry a tradície, najmä v Zakarpatskej oblasti, kde je kompaktne obývaná slovenská menšina. Podľa posledného sčítania ľudu (ktoré bolo vykonané asi pred 20 rokmi) na Ukrajine k slovenskej menšine sa hlásilo blízko 8 tisíc Slovákov, Prečítať viac o Propagácia slovenskej kultúry a tradícií na Ukrajine Užhorodským spolkom Slovákov[…]

Slováci na Ukrajine a Užhorodský spolok Slovákov

Dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny má zhruba 1 milión 200 tisíc obyvateľov. Tu žijú a pracujú v mieri, bez problémov, ľudia rôznych národností, a to Ukrajinci, Maďari, Rumuni, Rómovia, Rusi, Slováci, Nemci a ďalšie národnosti. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2002 sa na Ukrajine hlásilo k slovenskej národnosti približne 7-tisíc obyvateľov. Podľa našich odhadov žije Prečítať viac o Slováci na Ukrajine a Užhorodský spolok Slovákov[…]