Štúr má v Antalovciach pamätnú tabuľu

Za účasti miestnych médií Užhorodský spolok Slovákov odhalil 5. októbra t. r. tabuľu Ľ. Štúra v Antalovciach (okres Užhorodský) na budove kultúrneho centra. V Antalovciach žije zhruba 200 slovenských rodín…, takže bolo logicky takú tabuľu odhaliť. Finančné prostriedky na jej vytvorenie a umiestnenie poskytol Úrad pre zahraničných Slovákov.

Odhalenia tabule sa zúčastnili generálny konzul Slovenskej republiky v Užhorode pán Miroslav Mojžita a konzulka pani Jana Dvorecká, predstavitelia miestnej vlády a krajanského spolku. Na začiatku a na konci akcie slovenské deti zaspievali niekoľko slovenských pesničiek…

Na fotografiách sú: akordeonista Vladimír Verbovský, Slovák z obce Antalovce, riaditeľ kultúrneho strediska v obci, Vladimír Čubirko, riaditeľ fondu ,,VIZA“ (Fond finančné príspevky na odhalenie pomníkov a obnovenie budov z prvej republiky), zástupca predsedu USS Juraj Sivochop a deti slovenského pôvodu z Antaloviec, kde sa (po oprave budovy) bude vyučovať slovenčina.

Ivan Latko

predseda USS