Slovenský folklórny súbor z Dijonu

Slovenský súbor začal pôsobiť pod vedením Lukáša Hrehu v septembri 2014 pri Sciences Po. Je jeden z troch slovenských súborov pôsobiacich vo Francúzsku a zároveň jediný, ktorý sa venuje šíreniu kultúry a tradícii Zemplína. Na dijonskom campuse školy zameranom na geografickú oblasť strednej a východnej Európy sme jeden z mála študentských projektov reprezentujúcich kultúru strednej Európy. V súbore pôsobí 12 tanečníkov zo Slovenska, Česka, Francúzska, Ruska a Kazachstanu.

V súbore pôsobí 12 tanečníkov

Počas dvoch rokov aktivity sme pred medzinárodným publikom na našej škole i v meste prezentovali tance ako parchoviansky čardáš, pozdišovská karička, bašistovská, fľaškový tanec a ľubotínsky čenč. Podujatia, ktoré sme organizovali sami, alebo na ktoré sme boli pozvaní, zožali u publika veľký úspech.

Okrem účasti na mnohých študenských a charitatívnych podujatiach v Dijone a okolí, Paríži, Nancy a Poitiers sa môžeme pochváliť najmä zorganizovaním stavania mája v centre mesta Dijon.

Tradícia stavania mája sa vrátila do ulíc mesta počas miestneho festivalu

Napriek tomu, že Slovensko a Francúzsko delí vzdialenosť 1000 km, tieto dve krajiny spája spoločná tradícia stavania mája, ktorá bola do nedávnej minulosti uchovávaná aj vo východnom Francúzsku, no na rozdiel od Slovenska sa už úplne vytratila. 7. mája 2016 sa táto tradícia vrátila do ulíc mesta počas miestneho festivalu. Tancovanie spoločnej karičky pripravovalo 120 ľudí a z toho okolo 70 sa aj zúčastnilo.

Po ozdobení májov sa tanečníci, 7 folklórnych skupín, presunuli v sprievode za hudby a spevu do centra mesta. Tam máje postavili a zatancovali spoločnú karičku a ľubotínsky čenč. Podujatie ukončili krátkou zábavou pre publikum so živou ľudovou hudbou a vystúpeniami jednotlivých folklórnych skupín.

www.tvojtrebisov.sk/trebisovcan-lukas-poblaznil-francuzsko/

Lukáš Hreha