Spolok rodákov Českých krajín a Slovenska a ich priateľov vo Francúzsku (A.O.T.S.)

Dejiny krajanov od roku 1914 dodnes

Prvá svetová vojna je pre utláčané národy rakúsko-uhorskou monarchiou príležitosťou striasť sa storočného jarma. Dva národy, Česi a Slováci, sa spoločne bijú, bok po boku, za svoju nezávislosť. Česká a slovenská emigrácia sa dostala do novej etapy po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Národ sa teší z vytvorenia tejto republiky a očakáva zlepšenie životných podmienok. Napriek tomu hospodárska emigrácia pokračuje.

Do roku 1923 väčšina emigrantov odchádza do USA, ale v rokoch 1921 a 1924 nové americké zákony obmedzujú imigráciu a československí emigranti sa otáčajú ku Kanade, Latinskej Amerike a hlavne k západnej Európe. Francúzsko je jednou z privilegovaných destinácií.

Od konca druhej svetovej vojny sa Európa reorganizovala a nová politická situácia vytvorila ďalšiu vlnu emigrácie: politickú v rokoch 1948 a 1968, hospodársku po roku 1990.

Orchester a spevácka skupina

Náš spolok od roku 1958

Po (Československej kolónii) štafetu prebral názov (Spolok rodákov z Československa) 11. decembra 1958. Zoskupil okolo 3000 rodín, ktoré ostávajú pripútané k svojim koreňom a stále cítia potrebu ostať v kontakte so Zemou svojich predkov.

Folklórny súbor Nádeje, ktorý vznikol v roku 1952 na podnet mladých z Československej kolónie po jednom pobyte v Československu, stále reprezentuje české a slovenské tradície vo Francúzsku. Jeho repertoár je bohatý na české, moravské a slovenské ľudové tance, spevy a hudbu. Prispieva na upevňovanie priateľstva medzi našimi tromi národmi zúčastňujúc sa mnohých verejných akcií.

Záber z vystúpenia na Slovensku

V roku 1990, po politickom prevrate v Československu, spolok mení svoj názov a stáva sa Spolkom rodákov Českých krajín a Slovenska ako odraz sociálnej skutočnosti. V roku 2005 spolok upraví svoj názov na Spolok rodákov Českých krajín a Slovenska a ich priateľov. Od júla 2007 je usadený na Montmartri pod bazilikou Sacré-Cœur (Sväté Srdce) v dobre známej parížskej štvrti. Príjemný priestor a dve klenuté pivnice mu umožňujú organizovať mnoho kultúrnych a zábavných činností, ako sú výstavy, premietania, tradičné jedlá, jazykové kurzy…

Naše činnosti sú určené v našich stanovách, v článku č. 2: Cieľom spolku je udržiavať priateľské vzťahy medzi jeho členmi, ponúknuť im v rámci svojich možností a prostriedkov výchovné, rekreačné, športové, turistické a iné činnosti, ktoré sú vo vzťahu s českým a slovenským kultúrnym dedičstvom, aby ho podporovali a šírili vo Francúzsku.

Spolok v súčasnosti

Dnes spolok svojim členom ponúka množstvo aktivít. Na zachovávanie slovenskej a českej ľudovej kultúry sa konajú prezentácie a predaj remeselníckych výrobkov: keramika, šúpolie, drevo…, výstavy slovenskej a českej ľudovej kultúry, konferencie o Českej a Slovenskej republike, predaj folklórnych CD a DVD a vystúpenia folklórneho súboru Nádeje.

Folklórny súbor Nádeje bol založený v roku 1952 (tento rok slávi svoje 64. narodeniny). Je súčasťou Spolku rodákov Českých krajín a Slovenska a ich priateľov a reprezentuje český, moravský a slovenský folklór vo Francúzsku. Je amatérsky a má dvojaký cieľ: udržiavať tradície a ľudové zvyky pre rodákov Čiech a Slovenska žijúcich vo Francúzsku a podporovať českú, moravskú a slovenskú ľudovú kultúru vo Francúzsku.

Počas svojej dlhoročnej činnosti prijal do svojich radov okolo 300 členov, aktuálne ich je asi 20, a predstavil sa vo Francúzsku a zahraničí stovkami vystúpení, približne 30 každý rok. Zúčastnil sa folklórnych festivalov na Slovensku v Detve, Východnej, Heľpe, Terchovej, Myjave, Michalovciach, Klenovci, Humennom, Braväcove, na Slovácku v Hluku, na Morave v Starom Hrozenkove a v Rožnove Pod Radhoštĕm a taktiež v Českej republike na Spartakiáde a na Svetovej výstave v Prahe. Zo zahraničia môžeme spomenúť Anglicko, Belgicko, Švajčiarsko, Taliansko, Rumunsko a Grécko.

Členovia súboru pred objektívom

V repertoári FS Nádeje sú české, moravské a slovenské tance v tradičných ľudových krojoch, spevy dievčat, sprevádzané vlastnou hudobnou zložkou (husle, flauta a harmonika), predstavovanie ľudových hudobných nástrojov: fujara, píšťalka, koncovka, heligónka, ústna harmonika.

Okrem zachovávania ľudovej kultúry spolok sa venuje i cestovnému ruchu. Organizuje poznávacie zájazdy do Čiech a na Slovensko, ako aj obhliadky Paríža so sprievodcom. Tiež ponúka praktické informácie o cestovaní do Česka a na Slovensko. Na výučbu slovenského a českého jazyka prispieva kurzami, predajom učebníc, slovníkov a ponúka preklady do a z francúzštiny, do a zo slovenčiny, do a z češtiny.

Spolok tiež usporadúva plesy, tanečné popoludnia, ponúka tradičné jedlá, svätí sviatok svätého Mikuláša, organizuje večierky kuchárskych špecialít atď. Je vydavateľom bulletinu a prevádzkuje internetovú stránku www.aots.com.

Daniel Compagnon