Zväz priateľstva Cyprus – Slovensko vchádza do tretej dekády pôsobenia

Organizácia, ktorá zastrešuje Slovákov žijúcich na Cypre nesie názov Zväz priateľstva Cyprus – Slovensko. Zväz bol založený v roku 1996 s cieľom rozvíjať vzťahy medzi národmi Cypru a Slovenska, rozširovať duch solidarity a vzájomnej pomoci medzi krajinami a organizovať sústredenia, stretnutia, výstavy, prednášky a iné kultúrne podujatia a činnosti. Ich poslaním je aj rozvíjať spoluprácu s inštitúciami, organizáciami, športovými odbočkami, zväzmi a jednotlivcami doma a v zahraničí.

Detský karneval roku 2015

Predsedníčkou zväzu je Elena Christodoulou, ktorá spolu so správnou radou a spolupracovníkmi pripravila v roku 2016 oslavu 20. výročia spolku. O tomto významnom jubileu sa hovorilo aj na novoročnom stretnutí, ktoré na rezidencii usporiadala veľvyslankyňa SR v Cyperskej republike Oksana Tomová. Veľvyslankyňa poďakovala za doterajšie aktivity spolku a zaželala rovnako úspešné pôsobenie a nadviazanie na doterajšie úsilie. Zároveň povedala, že najmä v čase bezprecedentnej hospodárskej krízy na ostrove bol spolok príkladom, že napriek obmedzeným finančným prostriedkom sa snaží pôsobiť proaktívne.

Z početných aktivít spolku spomenieme najmä pravidelný jesenný výlet členov zväzu, karnevaly pre deti a dospelých, oslava Medzinárodného dňa žien, tanečné zábavy, majálesy, futbalové zápasy, oslava Mikuláša atď. Okrem uvedených podujatí spolok svojim členom sprostredkuje informácie o koncertoch slovenských súborov na Cypre, alebo aj sleduje významné udalosti na Slovensku. Každoročne ponúka štipendium na Letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca v Bratislave.

Oslava Dňa žien v podobe pikniku v dedinke Vavla roku 2015

Významný projekt Cypersko-slovenského obchodného združenia (Cyprus-Slovakia Business Association), do ktorého sa zapojili aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Cyperskej republike a Zväz priateľstva Cyprus – Slovensko je otvorenie Slovenskej doplnkovej školy na území Cyperskej republiky pre deti, občanov SR pôsobiacich na Cypre a krajanov. Školu plánujú otvoriť v septembri 2016 a jej zámerom je udržanie a vyučovanie slovenského jazyka, histórie a slovenských reálií, ale aj približovanie bohatstva slovenskej ľudovej tvorby a tradícií. Plánované je, že škola bude vedená jedenkrát do týždňa vo viacerých mestách na Cypre: Nikózia, Limassol, Larnaka, Pafos a Paralimni. Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom kvalifikovaného slovenského pedagóga a v počiatočnej fáze sa sústredia na deti prvého stupňa vzdelávania. Súčasťou vzdelávania budú aj víkendové aktivity pre rodičov a deti.

Slováci na Cypre sa starajú o Slovenský park

Zväz si za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zriadil knižnicu, ktorá obsahuje slovenské knihy a je k dispozícii verejnosti. Zaujímavá je aj akcia Staráme sa o náš park, keď členovia zväzu vysádzajú kvety a čistia Park Slovenska v Limassole.

Vidno, že je činnosť zväzu skutočne pestrá a že prispieva k zachovávaniu a zveľaďovaniu života slovenskej komunity v Cyperskej republike. Nech sa im podobne tak darí aj v tretej dekáde pôsobenia, ktorá sa začína už rokom 2017.

Katarína Mosnáková-Bagľašová

Tento záznam bol publikovaný v Cyprus a označený . Uložiť odkaz do záložiek.