Slovenský premiér Peter Pellegrini navštívil slovenskú komunitu v Srbsku

V roku 2019 slovenský premiér Peter Pellegrini absolvoval dve pracovné návštevy Srbska. Najprv to bolo v máji, keď sa konala oficiálna návšteva prezidenta Srbska Aleksandra Vučića a srbskej premiérky Any Brnabićovej. S premiérkou Brnabićovou podpísali medzištátnu dohodu o urovnaní dlhu Srbska voči Slovensku a časť dlhu – ide o vyše 7 miliónov dolárov – sa usmerní na podporu zahraničných Slovákov. Z toho by značná časť sumy mala  byť venovaná Slovákom v Srbsku, na výstavbu Slovenského domu.

V máji pred budovou Obce Báčsky Petrovec privítali predsedu Slovenskej republiky
Petra Pellegriniho

S touto správou premiér Pellegrini navštívil aj Báčsky Petrovec, kde sa stretol s predstaviteľmi niektorých slovenských inštitúcií v Srbsku. Privítali ho predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Prítomná bola i veľvyslankyňa SR v Srbsku Dagmar Rapčeková. Slávnostný program a príhovory vzácnych hostí spestril Komorný zbor Zvony zo Selenče.

V auguste na Otváracom programe Slovenských národných slávností 2019
v Báčskom Petrovci sa zúčastnil aj predseda Slovenskej republiky Peter Pellegrini

Na svojom facebookprofile premiér Pellegrini po tejto návšteve napísal: Na záver mojej návštevy Srbska som navštívil slovenskú komunitu v Báčskom Petrovci. Bol to pre mňa výnimočný moment, že som mohol zavítať medzi krajanov. Tamojší Slováci si stále udržiavajú krásne tradície, kultúru a jazyk, čo si nesmierne vážim. A keďže sa nám dnes podarilo urovnať starú pohľadávku voči Srbsku, rozhodli sme sa, že celú sumu, viac ako šesť miliónov eur, použijeme na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja dúfam, že z týchto peňazí sa podarí postaviť v Srbsku aj Slovenský dom.

Druhá návšteva sa konala v auguste na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci, ktoré Peter Pellegrini aj slávnostne otvoril. Slovenské národné slávnosti sú od roku 2009 národným sviatkom Slovákov žijúcich v Srbsku. Založené boli v roku 1919, teda v roku 2019 sa konalo 100. výročie založenia. Slávnosti každý rok privítajú stovky hostí zo Srbska a zahraničia, najmä zo Slovenska. V rámci bohatého programu sa stretávajú umelci, literáti, folkloristi, pedagógovia, novinári, študenti, matičiari, ale aj športovci, rybári a iní nadšenci slovenského dolnozemského života a kultúry. Konajú sa tu početné dokumentárne a umelecké výstavy, divadelné predstavenia, folklórne koncerty detí a dospelých, jarmok tradičnej kuchyne a ľudovo-umeleckých výrobkov, športové súťaže, slávnostné zasadnutia, konferencie a stretnutia. Každý rok sa organizuje slávnostný otvárací ceremoniál v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. V roku 2019  sa na tomto otváracom ceremoniáli zúčastnil aj slovenský premiér, kde o.i. povedal: Vy všetci ste ukážkovým príkladom toho, ako je jedna komunita schopná udržiavať si vlastné zvyky, jazyk a tradície a zároveň prejavovať dostatočnú lojalitu krajine, v ktorej žije. Je pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť vo vašom podaní autentický slovenský folklór a tradície v takej podobe, ako ich sem vaši predkovia z rôznych kútov Slovenska priniesli

Z otváracieho programu Slovenských národných slávností 2019 v Báčskom Petrovci

Katarína Mosnáková-Bagľašová

Foto: Katarína Pucovská,

www.kulpin.net