Srdečné a slnečné pozdravy z Cypru všetkým krajanom do všetkých kútov sveta

Cyprus je okrem iného známy aj ako miesto zimného pobytu mnohých sťahovavých vtákov, medzi nimi aj plameniakov (po anglicky „flamingos“). Prichádzajú ku slaným jazerám ostrova vždy v novembri a ostávajú až do jari. Niektorým sa dokonca zapáči natoľko, že ostávajú celoročne.
Aj mnohí Slováci si, podobne ako plameniaky, ostrov zamilovali a rozhodli sa zapustiť tu korene a nazvať ho (druhým) domovom. Ideálne podnebie, pracovné príležitosti, more, životný štýl, životná láska – to je len pár dôvodov, prečo sa naša komunita z roka na rok čoraz viac rozrastá. Týmto vyrastá aj nová generácia Slovákov, a „polovičných“ Slovákov, ktorých rodičia si želajú, aby ich deti ovládali slovenčinu, aby sa stretávali s ďalšími deťmi s podobným jazykovým zázemím, aby ovládali reálie Slovenska – aby sa cítili (aj) Slovákmi.
K tomu, aby naši najmenší nestratili kontakt so slovenčinou, veľkou mierou prispieva aj naša slovenská škola na Cypre. Plameniaky prekvitajú vo vzájomnom vzťahu medzi sebou, ale aj vďaka starostlivosti nielen svojich rodičov, ale aj všetkých členov celej komunity. Bolo nám teda prirodzené pomenovať našu školu Flamingos. Tento koncept nám pripomína, že v spolupráci s rodičmi sa snažíme podporovať a rozvíjať vzdelávanie a rozvoj slovenských detí žijúcich na Cypre.
Škola Flamingos bola založená v máji 2016 z iniciatívy Cypersko-Slovenskej obchodnej asociácie a za podpory Veľvyslanectva Slovenskej republiky na Cypre a privítala prvých žiakov v septembri 2016.

Afrodity a Adonisovia v antickom odeóne Pafos

Cieľom výučby je priblížiť deťom slovenský jazyk a získať vedomosti porovnateľné s vyučovaním slovenského jazyka na slovenských základných školách. Deti sa pod vedením kvalifikovaného pedagóga primeranou formou učia nielen slovenčinu, reálie Slovenska a jeho históriu a zemepis, ale spoznávajú aj bohatstvo slovenskej ľudovej tvorby a tradícií. Súčasťou aktivít v rámci vyučovania sú básne a piesne, kreslenie, interaktívne hry, dramatizácia, či slovenské rozprávky.

Deň detí – pózujeme so slovenskou vlajkou

Vzhľadom na špecifické parametre ostrova je naša škola mobilná a vyučovanie prebieha v rôznych lokalitách (Nikózia, Limasol, Larnaka, Pafos, Paralimni). Keďže sú slovenské rodiny situované v každom meste, máme širokú dostupnosť zabezpečenú tým, že sa presúva za deťmi naša pani učiteľka. V každom meste sa vyučuje jeden deň v týždni, v popoludňajších hodinách. Sme hrdí na to, že máme za sebou už druhý úspešný školský rok a v súčasnosti našu školu navštevuje 30 detí vo veku od 5 do 12 rokov.
Na vyučovaní slovenčiny postupujeme podľa učebných osnov platných pre základné školy na Slovensku.
Vzhľadom na rôznu úroveň znalosti jazyka našich študentov sa snažíme vytvoriť individuálny vzdelávací plán pre každého žiaka. Veľký dôraz kladieme na rozvíjanie slovnej zásoby pri tvorivých činnostiach a hrách, aby sme pomohli aj deťom so slabšou slovnou zásobou sa plynule pripraviť na štúdium podľa osnov.

Predstavenie Divadla Žihadla – Farbičková princezná

Niektoré z našich detí pripravujeme aj na rozdielové skúšky, ktoré absolvujú na svojej kmeňovej základnej škole na Slovensku.
Pre nás je projekt našej školy – naša „srdcovka“, a to sa týka aj našich mimoškolských aktivít. Snažíme sa, ako najlepšie vieme, pripraviť každý mesiac zaujímavé a pútavé akcie pre všetky slovenské (aj české) detičky žijúce na Cypre – odhliadnuc od toho, či sú žiaci našej školy alebo nie. Chceme, aby mali deti možnosti a príležitosti sa navzájom spoznať, získať nových kamarátov s podobným domácim jazykovým zázemím, precvičiť si konverzáciu s inými deťmi, rozvíjať komunikáciu v slovenčine, zahrať sa, niečo nové sa naučiť – ale hlavne sa zabaviť a získať ZÁŽITKY – to je snáď najväčší dar, ktorý im ako škola, aj ako rodičia, vieme dať. Mimoškolské aktivity a víkendové stretávky sú, samozrejme, vždy skvelou príležitosťou aj pre rodičov nadviazať nové priateľstvá, poklebetiť a vymeniť si skúsenosti zo života na ostrove.
Naše víkendové podujatia zahŕňajú vzdelávacie aktivity, počas ktorých si deti rozširujú slovnú zásobu v rámci rôznych tém – návšteva bio farmy, galérie, múzeí, archeologických lokalít, včelína, planetária a podobne. Nemenej populárne sú aj naše kultúrne a športové podujatia.
Veľmi nás potešilo, že sa nám tohto roku splnil sen a podarilo sa nám pozvať a hosťovať Divadlo Žihadlo, ktoré neváhalo merať cestu zo Slovenska, aby všetkým slovenským deťom (vekom aj srdcom) na Cypre zahralo krásnu rozprávku Farbičková princezná. Po úžasnom predstavení, ktoré nás vtiahlo do sveta hudby a fantázie, si deti zatancovali a zaspievali slovenské piesne a spolu s klaunom Pepele vytvorili nezabudnuteľný karnevalový večierok.

Tvorivá dielňa v galérii

Naša škola úzko spolupracuje aj so Zväzom Slovensko-Cyperského priateľstva, spolu s ktorým sme pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili fantastické športové popoludnie na pláži. Bohatá účasť, nesmierne zanietenie detí a hlavne ich úsmevy a radosť v očiach nám poskytujú príjemné zadosťučinenie a dávajú zmysel nášmu projektu. Dúfame a budeme robiť všetko pre to, aby sa tieto aktivity stali našou každoročnou tradíciou.
Veríme, že naša škola bude aj v budúcich rokoch prispievať a podporovať nielen rozvíjanie a udržovanie znalostí slovenského jazyka, čo je naším hlavným cieľom, ale aj podporovať záujem o kultúru a tradície Slovenska a rozvíjať národné povedomie v našej komunite. Náš projekt by nemohol byť úspešný bez podpory a dôvery rodičov, za ktorú im patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí aj všetkým našim žiakom za ich entuziazmus a nesmiernu vytrvalosť.

Deti vo včelíne ako praví včelári

Dovoľte nám ešte na záver sa pochváliť hodnotením od jednej z našich mamičiek. Také slová vždy zahrejú pri srdci.
„Pani učiteľka Vierka je asi najlepšia učiteľka, s akou som sa stretla. Dôsledná, a pritom z hĺbky srdca rešpektujúca okolnosti a rôznorodosť problémov našich detí hovoriacich všetkými zmiešanými jazykmi sveta. Hovorím teda za prvý ročník. Už čakám, kedy od septembra nastúpi do predškoly aj mladšie dieťa. Škole Flamingos želám veľa úspechov a ďakujem, že naše deti sa môžu započúvať do slovenských rozprávok a pesničiek, dozvedieť sa o príbehoch, krajine, a pritom sa aj zahrať a získavať vedomosti.”

Mamička Katka, Paphos
Marieta Horská-Gundová
(riaditeľka a zakladateľka školy)
Viera Míčková
(pedagogička)
Miriam Račeková
(administratívna manažérka)

Tento záznam bol publikovaný v Cyprus a označený . Uložiť odkaz do záložiek.