Vyšné Lapše – Hajduky a Malé Jedličky

Vyšné Lapše sa nachádzajú v prekrásnom čistom horskom prostredí nad riekou Lapšanka. Obec bola založená na majetkoch nedeckého panstva, pričom prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1463. Podľa jednej z kanonických vizitácií tu v minulosti žilo rusínske obyvateľstvo východného kresťanského obradu, ktoré si malo v obci postaviť drevenú cerkev, avšak táto informácia nie je dodnes verifikovaná. Isté je, že Prečítať viac o Vyšné Lapše – Hajduky a Malé Jedličky[…]

Výročia významných osobností Slovákov v Poľsku v roku 2018

Rok 2018 je rokom, keď si pripomenieme viacero výročí významných udalostí, ktoré kreovali nielen slovenské, ale aj európske a svetové dejiny. Aj významné udalosti však vykonávajú len konkrétni ľudia. A medzi takýchto ľudí nepochybne patrili aj Slováci pochádzajúci z území severného Spiša a hornej Oravy pripojených k Poľsku. Aj oni sa svojou „troškou“ zaslúžili o to, aby sme dnes boli Prečítať viac o Výročia významných osobností Slovákov v Poľsku v roku 2018[…]

Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka

S pomocnou rukou totiž prišiel Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý si pri príležitosti 305. výročia narodenia jedného z významných učencov, kazateľov a spisovateľov 18. storočia pátra Štefana Sefarína Bosáka uctil jeho pamiatku odhalením pamätnej tabule na Slovenskom dome v jeho rodnej obci Podvlk. Úvodné slovo patrilo generálnemu tajomníkovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý privítal všetkých vzácnych hostí – generálneho konzula Prečítať viac o Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka[…]

Časopis Život – už šesť decénií medzi Slovákmi v Poľsku

Presne 15. júna 2018 uplynulo šesťdesiat rokov od vydania prvého čísla kultúrno-spoločenského časopisu Život, venovaného problematike slovenskej a českej (do roku 1995) národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Vo vtedajšej dobe vydanie časopisu znamenalo obrovský úspech zástupcov slovenskej a českej menšiny žijúcej na území Poľska. Spoločensko-politické pomery neboli jednoduché a uvedenie do života nového periodika znamenalo veľa úsilia pre krajanov Prečítať viac o Časopis Život – už šesť decénií medzi Slovákmi v Poľsku[…]

Štvrťstoročnica Dní slovenskej kultúry v Poľsku

Dni slovenskej kultúry konajúce sa každoročne na častiach Spiša a Oravy, ktoré sú dnes v Poľsku, ale aj v samotnom srdci Malopoľska, v Krakove oslavujú v tomto roku už svoju štvrťstoročnicu. Počas tohto obdobia sa v najsevernejšie položenej slovanskej krajine predstavili stovky rôznych umeleckých zoskupení – folklórnych súborov, divadielok, hudobných, tanečných a speváckych súborov, ako aj jednotlivcov – hudobníkov, spevákov, tanečníkov, maliarov, Prečítať viac o Štvrťstoročnica Dní slovenskej kultúry v Poľsku[…]