Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka

S pomocnou rukou totiž prišiel Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý si pri príležitosti 305. výročia narodenia jedného z významných učencov, kazateľov a spisovateľov 18. storočia pátra Štefana Sefarína Bosáka uctil jeho pamiatku odhalením pamätnej tabule na Slovenskom dome v jeho rodnej obci Podvlk. Úvodné slovo patrilo generálnemu tajomníkovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý privítal všetkých vzácnych hostí – generálneho konzula Prečítať viac o Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka[…]

Časopis Život – už šesť decénií medzi Slovákmi v Poľsku

Presne 15. júna 2018 uplynulo šesťdesiat rokov od vydania prvého čísla kultúrno-spoločenského časopisu Život, venovaného problematike slovenskej a českej (do roku 1995) národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Vo vtedajšej dobe vydanie časopisu znamenalo obrovský úspech zástupcov slovenskej a českej menšiny žijúcej na území Poľska. Spoločensko-politické pomery neboli jednoduché a uvedenie do života nového periodika znamenalo veľa úsilia pre krajanov Prečítať viac o Časopis Život – už šesť decénií medzi Slovákmi v Poľsku[…]

Štvrťstoročnica Dní slovenskej kultúry v Poľsku

Dni slovenskej kultúry konajúce sa každoročne na častiach Spiša a Oravy, ktoré sú dnes v Poľsku, ale aj v samotnom srdci Malopoľska, v Krakove oslavujú v tomto roku už svoju štvrťstoročnicu. Počas tohto obdobia sa v najsevernejšie položenej slovanskej krajine predstavili stovky rôznych umeleckých zoskupení – folklórnych súborov, divadielok, hudobných, tanečných a speváckych súborov, ako aj jednotlivcov – hudobníkov, spevákov, tanečníkov, maliarov, Prečítať viac o Štvrťstoročnica Dní slovenskej kultúry v Poľsku[…]

Spolok Slovákov v Poľsku – strešná organizácia slovenskej komunity

Slováci v Poľsku sú komunitou, ktorá žije azda najbližšie k svojej domovskej krajine. Táto skutočnosť vyplýva z toho, že na rozdiel od väčšiny spoločenstiev Slovákov žijúcich v zahraničí, nevznikla masovou migráciou obyvateľstva, ale ako dôsledok územných zmien po skončení prvej svetovej vojny, keď 28. júla 1920 rozhodnutím Veľvyslaneckej rady mierovej konferencie v Paríži pripadlo 27 obcí severného Spiša a hornej Oravy, Prečítať viac o Spolok Slovákov v Poľsku – strešná organizácia slovenskej komunity[…]