Výzva na zasielanie príspevkov do Kalendára na rok 2019

Vážení Slováci žijúci v zahraničí, milí krajania,

redakcia Slovenského svetového kalendára Vás s radosťou informuje, že pripravuje tretí ročník
Slovenského svetového kalendára a zároveň Vás vyzýva, aby ste sa stali redakčnými spolupracovníkmi
tejto ročenky na rok 2019.

V Kalendári radi privítame texty o významných osobnostiach, ktoré sa v minulosti značne pričinili o
rozvoj Vašej komunity, alebo v súčasnosti neúnavne pracujú na zveľadení kultúrneho a spoločenského
života Slovákov žijúcich v zahraničí. Tiež nás potešia príspevky o okrúhlych jubileách slovenských
ustanovizní, organizácií, spolkov, osobností a kultúrnych podujatí, ako aj významné počiny jednotlivcov,
alebo kolektívov Vašej komunity, či informácie z oblasti umenia, športu a iných spoločenských udalostí.
Od Vás, ktorí sa po prvýkrát hlásite na spoluprácu, radi privítame informácie o spolku, združení, škole,
folklórnom súbore alebo médiu, v ktorom sa prejavujete.

Príspevky s fotografiami a ich popisom treba zaslať najneskôr do 1. júla 2018 na adresu
svetovykalendar@gmail.com. Príspevky budú zverejnené v tlačenej forme Slovenského svetového
kalendára na rok 2019, ako aj elektronicky, na webovej stránke www.slovenskykalendar.com.
Tlač Slovenského svetového kalendára podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na Vaše príspevky sa tešia a za spoluprácu vopred ďakujú,

Vladimír Valentík, šéfredaktor
a Katarína Mosnáková-Bagľašová, zástupkyňa šéfredaktora

Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.