18. Dni slovenskej kultúry – Rijeka 2018

Matica slovenská Rijeka v spolupráci so Zväzom Slovákov v Chorvátsku a s predstaviteľkou slovenskej národnostnej menšiny v Prímorsko-goranskom kraji pri príležitosti štátneho sviatku Deň Ústavy SR25. výročia SR aj v roku 2018 organizovala od 30. augusta do 1. septembra Dni slovenskej kultúry – Rijeka 2018 s medzinárodnou účasťou. Počas týchto dní rijeckým obyvateľom i precestujúcim turistom Slováci predstavujú svoju kultúru a dedičstvo. Toto podujatie v Rijeke sa koná už osemnásty rok.

Sponzormi boli: Savjet za nacionalne manjine RCh, Prímorsko-goranska županija, Zväz Slovákov v RCh, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predstaviteľka slovenskej národnostnej menšiny v PGŽ Miroslava Gržinićová, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská SR.

Mediálni sponzori boli: Rádio Rijeka, Novi List, Kanal R a HRT.

Prvý deň: program na Móle Karolíny Rijeckej spomienkou na vysťahovaných Slovákov z prístavu Rijeka, vkladaním vencov do mora s príležitostným prejavom a krátkym kultúrnym programom

Prvý deň sa začal spomienkou na Svetozára Hurbana Vajanského v mestečku Volosko pri Opatiji pred budovou, na ktorej sa nachádza pamätná tabuľa. Prítomní boli vzácni hostia: predseda MS v SR Marián Gešper so svojimi spolupracovníkmi Dávidom Serbinčíkom a Martinom Hajníkom, ako aj zástupcom Veľvyslanectva SR v RCh Jánom Holíkom, pod tabuľou boli postavené vence MS v SR a MS v Rijeke. Po krátkom príhovore pani Gržinićovej a pána Gešpera nasledoval krátky program speváckej skupiny Slovenka MS z Rijeky. Pamätná tabuľa S. H. Vajanskému, slovenskému spisovateľovi, publicistovi, literárnemu kritikovi, novinárovi a politikovi, ktorý sa roku 1905 zúčastnil kongresu slovanských novinárov vo Volosku, bola postavená roku 2006 v spolupráci s Maticou slovenskou a z iniciatívy Stanislava Bajaníka, pracovníka v oblasti múzejníctva, ochrany kultúrneho dedičstva, informatiky a médií, ktorý zostavil viac publikácií z oblasti národných a literárnych dejín, 5 dokumentárnych filmov, 6 autorských monografií a taktiež inicioval a zabezpečil desiatky pamätných tabúľ, búst, reliéfov doma i vo svete. Matičiari v Rijeke si to pripomínajú každý rok počas Dní slovenskej kultúry. Po návrate do Rijeky v priestoroch MS bolo privítanie hostí a prezentovaná bola výstava obrazov ľudových krojov Slovenska. Program pokračoval na Móle Karolíny Rijeckej spomienkou na vysťahovaných Slovákov z prístavu Rijeka, vkladaním vencov do mora s príležitostným prejavom a krátkym kultúrnym programom. Tohto roku po prvýkrát boli položené tri vence – veniec z MS Rijeka, z MS v SR a z Rady zo slovenskej národnostnej menšiny z Maďarska. V kultúrnom programe sa zúčastnili spevácka skupina Slovenka MS z Rijeky a umelecké skupiny hostí zo Slovenska a Maďarska. Všetci účastníci a hostia potom šli do Chorvátskej čitárne Joakima Rakovca na Trsate, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie DSK – Rijeka 2018. Táto elegantná budova z konca 19. storočia a jej veľká sála so 150 sedadlami sa používa na rôzne podujatia a výstavy. Na samom začiatku spevácka skupina Slovenka MS z Rijeky zaspievala chorvátsku a slovenskú hymnu. Moderátorka Jarmila Vukovićová pozdravila účastníkov programu zo Slovenska (FS Gelovianka, FS Bystričan, DFS Bystrinka, FS Dubravček, SS Mužáci Moravia, FS Zelený veniec), Maďarska (FS Borovenka) a Chorvátska (Ochotnícke divadlo MS z Radoša), tiež vzácnych hostí: predsedu MS v SR Mariána Gešpera so svojimi spolupracovníkmi Dávidom Serbinčíkom a Martinom Hajníkom, zástupcu Veľvyslanectva SR v RCh Jána Holíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša, podpredsedu Rady slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku Ferenza Zelmana, poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente pána Vladimíra Bíleka, zastupkyňu Centra voľného času z Považskej Bystice Martu Rehušovú, podpredsedu Zväzu Slovákov v RCh Zlatka Pucovského, zástupcu župana PGŽ Branka Škrobonju, ako aj zástupcu starostu mesta Rijeka Mirka Filipovića. Predsedníčka MS Rijeka Miroslava Gržinićová potom otvorila podujatie, privítala všetkých účastníkov a hostí a poďakovala sa všetkým sponzorom. Taktiež zdôraznila svoje dúfanie, že nasledujúci rok toto podujatie bude ešte s bohatším programom, pretože to bude jubilejný rok, v ktorom MS Rijeka bude oslavovať svoje 25. výročie. Nasledovalo niekoľko krásnych interpretácií FS Bystričan, DFS Bystrinka a SS Mužiáci Moravia zo SR. Po oficiálnej časti bolo divadelné predstavenie Ochotníckého divadla z Radoša Ja do krčmy nepôjdem. Obecenstvo sa príjemne bavilo sledujúc túto krátku komédiu, ktorá trvala o niečo viac ako pol hodiny. Po ukončení programu prvého dňa všetci prítomní opustili sálu spokojní a družne sa zabávali pri malom občerstvení či recepcii.

Druhý deň: vystúpenie na námestí 111. brigády – Rijeka 2018

Druhý deň sa začal pre niektorých matičiarov už včasráno prípravou stánku na Námestí 111. brigády, vynášaním potrebných vecí z priestorov MS do stánku, ako aj chystaním potravín. Približne o ôsmej hodine začali prichádzať účastníci a pripravovať svoje stoly. Výrobu korbáčíkov a syry už tradične ponúkala Danka Smolíková, majsterka výroby syrových špecialít z Považskej Bystrice, kožené výrobky ponúkal Miloš Ježík, pečené klobásy a parené buchty s makom a orechmi Slováci z Tótkomlóšu (Slovenský Komlóš) v Maďarsku, langoše, pálenku a víno ponúkali účastníci z Radoša, hostia z Považskej Bystrice ponúkali rôzne koláče. Nechýbalo ani čapované slovenské pivo. Členovia MS z Rijeky už tradične ponúkali zemiakové placky, bryndzové halušky a slivkový koláč. Bolo tu i čapované slovenské pivo. Po príchode všetkých skupín na Námestie 111. brigády, vyšiel krojovaný sprievod účastníkov folklórnych skupín mestom – pozdĺž Korza. Na námestí sa vystriedali všetky skupiny: FS Bystričan a DFS Bystrinka, SS Mužáci Moravia, FS Dubravček, FS Geľovianka, FS Zelený veniec, FS Borovenka a Dychový orchester Sebechleby. Vystúpením s ľudovými piesňami a tancami skupiny bavili početné domáce rijecke obecenstvo, ako aj mnohých turistov, ktorí sa pokračovali kochať v rôznych gastronomických špecialitách a v krásnom výhľade na kultúru odlišnú od vlastnej. Prišiel medzi nás aj starosta mesta Vojko Obersnel, ktorý navštívil všetky stánky.

Tretí deň: účastníci z Považskej Bystrice na móle Oštro – tesne pred odchodom

Tretí deň v kempe Oštro pri Kraljevici sa začal pekným počasím. Obed prichystali usilovné ruky našich matičiarok. Priprávali sme sa na program, ktorý bol plánovaný na 16. hodinu, keď sa počasie pokazilo. Nešťastní sme pozerali na šedú oblohu a čakali zlepšenie počasia. Na štastie zlepšenie prišlo tesne pred plánovaným začiatkom programu. Kúpajúcich na pláži nebolo veľa, ale zato boli hostia, ktorí vyšli zo svojich viliek a penziónov, lebo ích prilákala hudba a spev. V kultúrnom programe sa vystriedali FS Bysričan a DFS Bystrinka. Naše matičiarky na malom stánku piekli zemiakové placky.

S účinkujúcimi hosťmi z Považskej Bystrice sme sa rozlúčili okolo 19. hodine.

Na záver môžeme konštatovať, že DSK – Rijeka 2018 splnili svoj účel, prezentované bolo Slovensko, jeho kultúra a gastronómia.

Poďakúvame sa sponzorom, všetkým účastníkom programu a našim matičiarom za pomoc a úsilie, ktoré vynaložili, a váženým hosťom, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou a ďakujeme aj tým, ktorí poslali telegramy.

Miloslav Strehársky