Výstavná činnosť Slovenského kultúrneho centra Našice 2017 – 2018

Prvá autorská výstava Slovenského kultúrneho centra Našice prezentovaná doma a v zahraničí

Prvú autorskú výstavu Slovenské kultúrne centrum Našice pripravilo v roku 2017 pri príležitosti 25 rokov pôsobenia Zväzu Slovákov ako darček svojej zakladateľskej inštitúcii, a to v spolupráci s Maticami slovenskými v Chorvátsku.

Výstave pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek predchádzal jednoročný etnografický terénny výskum v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu. Výskumom je spracovaných 16 lokalít a celkovo je zaznamenaných 303 textilných nápisových násteniek. Výskum sa uskutočnil v spolupráci s miestnymi organizáciami Matíc slovenských pôsobiacich v Chorvátsku, ktoré poskytli informátorov. Zozbieraný a spracovaný materiál je prezentovaný na 19 paneloch dvojjazyčne, v chorvátskom a slovenskom jazyku, a okrem textového a ilustračného materiálu výstava obsahuje aj trojdimenzionálne predmety. Spracovaný materiál poukazuje na prejavy rovnakosti, teda príslušnosti k slovenskej spoločnosti, ako aj integráciu kultúry slovenskej národnostnej menšiny do chorvátskeho kultúrneho korpusu.

Vernisáž v Nitre, Dom Matice slovenskej v Nitre, 6. júna 2018

Realizáciu výskumu a prípravu výstavy finančne podporili Zväz Slovákov, Ministerstvo kultúry ChR, Rada pre národnostné menšiny, Osijecko-baranská župa a mesto Našice.

Vernisáž sa uskutočnila v sobotu 17. júna 2017 v priestoroch Vlastivedného múzea v Našiciach a otvoril ju predseda Rady pre národnostné menšiny ChR Aleksandar Tolnauer.

Výstava na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, 6. – 8. júl 2018

Počas trinástich mesiacov bola výstava prezentovaná na siedmich miestach v Chorvátsku (17. 6. – 25. 8. 2017 v Našiciach, 31. 8. – 7. 9. 2017 v Rijeke, 11. 11. – 15. 12. 2017 v Lipovljanoch, 22. 12. – 8. 1. 2018 v Josipovci Punitovskom, 5. – 15. 5. 2018 v Markovci Našickom, 1. – 7. 6. 2018 v Osijeku a 14. 7. 2018 v Zokov Gaji) a na troch miestach na Slovensku (22. 9. – 30. 10. 2017 v Devínskej Novej Vsi, 8. 6. – 4. 7. 2018 v Nitre a 6. – 8. 7. 2018 v Detve).

Na budúci rok je v pláne výstavu predstaviť Slovákom vo Vojvodine, o čom už prebiehajú prvé rokovania, a neskôr aj v ďalších dolnozemských komunitách.

Výstava Ľudová umelecká výroba MS Jurjevac prezentovaná v Našiciach od 16. februára do 8. marca

Pokiaľ sa niektorým zdalo, že slovenská ľudová kultúra už v súčasnosti v chorvátskom prostredí nežije, výstava pod názvom Ručné práce MS Jurjevac mnohých presvedčila, že nemajú pravdu. Síce v obmenenej podobe, ale predsa ľudová umelecká výroba ako súčasť ľudovej kultúry žije novým životom medzi členkami výtvarno-folklórnej skupiny Matice slovenskej Jurjevac. Stopy po slovenských tradíciách sú prítomné hlavne v technikách drotárstva a v tvarovaní šúpolia, ako aj v použitých materiáloch.

Výstavu otvoril poslanec pre českú a slovenskú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka a Európskeho roku kultúrneho dedičstva pripravilo výstavu pod názvom Ručné práce MS Jurjevac. Na vernisáži, ktorá sa konala 16. februára 2018, výtvarno-folklórnu skupinu Matice slovenskej Jurjevac predstavila Anđela Majdišová, ktorej pri tejto príležitosti gratuloval k úspešnej činnosti a prezentácii Slovákov v Chorvátsku predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, riaditeľka Vlastivedného múzea Našice Silvija Lučevňaková a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová-Vukšićová. Výstavu otvoril poslanec pre českú a slovenskú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, a to za prítomnosti ďalších hostí: členky Rady pre národnostné menšiny, tajomníčky Zväzu Slovákov a predsedníčky Matice slovenskej Markovac Branky Baksovej, predsedníčky Zväzu Čechov Anne-Marie Štruml-Tučekovej, podpredsedu Zväzu Slovákov pre školstvo a informovanie Josipa Krajčiho, vedúcej Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku Ružice Vinčakovej, predsedu Matice slovenskej Jurjevac Franja Drgu, predsedu Matice slovenskej Radoš Zlatka Pucovského, zástupkyne Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Ivanky Prišćovej, vedúcej výtvarnej skupiny Kontrast Matice slovenskej Josipovac Anice Popovićovej a rehoľnej sestry Renáty Buňovej, ktorá pôsobí v Josipovci Punitovskom.

Časť exponátov

Výstava ozrejmila skutočnosť, že táto špecializovaná činnosť ženských ručných prác nezanikla, ba ani nestagnuje. V súčasnosti ju rozvíjajú mnohí jednotlivci, či už na základe bezprostredného poznania prenášaného tradovaním, alebo azda častejšie prostredníctvom odbornej literatúry a absolvovaním umeleckých kurzov.

Tvorba výtvarno-folklórnej skupiny Matice slovenskej Jurjevac v sebe nesie synkretizmus tradičného a moderného vo výbere a spracovaní materiálov, tém, tvarov, motívov a techník, čím sa utvára nový svet tradičných prejavov v modernom priestore. Silná miera individuálneho tvorivého stvárnenia prítomná v každom predmete odzrkadľuje osobnosť a zručnosť jednotlivých členiek skupiny výrobcov prevažne umeleckých, ozdobných, ale aj úžitkových predmetov.

Členky skupiny a autorky exponátov

Výtvarno-folklórna skupina Matice slovenskej Jurjevac začala s činnosťou v roku 2012, keď bola organizovaná prvá drotárska dielňa. V priebehu rokov dielňou prešli mnohí zainteresovaní, avšak súčasný počet členiek je dvanásť žien rôzneho veku.

V súlade so zručnosťou a záujmovou zameranosťou členiek sú zastúpené tieto techniky umeleckej tvorby: drôt, šúpolie, pletenie a tvarovanie papiera, ozdobovanie slamou a špagátom, tvarovanie cestom a FIMO hmotou, vyšívanie, maľovanie na plátno a na sklo, ako aj servítková technika. Viac o technikách sa návštevníci výstavy mali možnosť dozvedieť v dvojjazyčnom katalógu v chorvátskom a slovenskom jazyku, ktorý k tejto príležitosti pripravilo Slovenské kultúrne centrum Našice.

Výstava, konajúca sa s finančnou podporou Zväzu Slovákov, Rady pre národnostné menšiny ChR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Osijecko-baranskej župy a obce Punitov trvala do 8. marca.

Sandra Kráľová-Vukšićová,
riaditeľka