Letná škola slovenskej vlastivedy v Čiernej Hore

Združujúca organizácia Slovákov v Čiernej Hore bola založená 28. júla 2007 v Podgorici. Tým pádom nepočetná slovenská komunita získala organizačný rámec. Keďže Slováci a Slovenky migrovali do Čiernej Hory z dôvodu spájania manželstiev a ide o prevažne miešané manželstvá, organizáciu pomenovali Čiernohorsko-slovenské priateľstvo (ČSP). Cieľom je spájať krajiny a ľudí, alebo Connecting people. Podľa sčítania Prečítať viac o Letná škola slovenskej vlastivedy v Čiernej Hore[…]

Limbora – a jej 68. rok života podľa kalendára

Spoločenstvo, ktoré nazývame folklórny súbor, má vždy svoj originálny zrod i život. Nie je to ako vznik republiky, podniku či firmy. Vezmime to stručne po poriadku. V širšom kontexte náš súbor vznikol pred 68 rokmi. V roku 1951 v Československu vznikol pri Vysokej škole ekonomickej v Prahe vysokoškolský súbor piesní a tancov, ktorý mal dve zložky – slovenskú a českú. Slovenský súbor Prečítať viac o Limbora – a jej 68. rok života podľa kalendára[…]

Austrálski Peškovci

Len taký obyčajný život – Ján Peška Do Austrálie neprišli všetko len mladí ľudia. Bol tu aj celý rad už šedinami poznačených Slovákov. Na tej neustálej ceste k juhu, pribúdali deti… Medzi nami sme mali aj zopár bývalých legionárov Československa a aj mnoho bývalých partizánov Juhoslávie. Posledný legionár nás opustil len pred dvomi rokmi. Aj rady partizánov Prečítať viac o Austrálski Peškovci[…]

20. stretnutie krajanov v Austrálii je pred dverami

Teším sa na tradičné stretnutie krajanov na Veľvyslanectve Slovenskej republiky a nie je to fráza. Stretnutia Slovákov – krajanov organizované Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Canberre majú už svoju tradíciu. Zúčastňujú sa ich krajania z celej Austrálie. Podľa dostupných zdrojov prvé stretnutie sa uskutočnilo v decembri 1999, vo februári 2018 už išlo o 19. stretnutie, a to nasledujúce bude jubilejným – 20. Prečítať viac o 20. stretnutie krajanov v Austrálii je pred dverami[…]

Argentínska púť Slovákov

Krátka správa o možnostiach a potrebe výskumu komunít Slovákov, ich potomkov a priaznivcov slovenskej kultúry v Argentíne V dňoch 15. – 28. mája som absolvoval cestu do Argentíny s cieľom navštíviť krajanské komunity, zoznámiť sa s ich členmi, oboznámiť sa s ich aktivitami, perspektívami a potrebami. Dôvodom cesty bolo získať informácie a poznatky v súvislosti s prípravou projektu zameraného na výskum aktuálnych identifikačných a kultúrotvorných procesov a reálnych Prečítať viac o Argentínska púť Slovákov[…]