Činnosť Metodického centra

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju činnosť na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. januára 1993. Činnosť Metodického centra je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z histórie MC UMB 20. 11. 1992 prof. PhDr. Prečítať viac o Činnosť Metodického centra[…]

Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku

Slovenský národ je roztratený po celom svete a jeho významná časť žije mimo územia materského štátu. Hoci je tomu tak dlhodobo, predsa my zahraniční Slováci máme pocit, že o slovenských komunitách žijúcich v zahraničí sa vie pomerne málo práve v materskej krajine. Je pravda, že v poslednom štvrťstoročí boli začlenené do učiva základných a stredných Prečítať viac o Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku[…]

Vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 21. septembra 2016 rozhodla o vytvorení Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (RVKO). Ide o stály poradný a koordinačný orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a konzultačno-poradný orgán na strategické usmerňovanie činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na dosiahnutie synergického riešenia krajanskej Prečítať viac o Vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky[…]

Vedecká ročenka Slováci v zahraničí č. 34

Takmer 400-stranová vedecká ročenka Slováci v zahraničí vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej už po 34-krát. Recenzne ročenku posúdili doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., a PhDr. Peter Mulík, PhD. Zostavovateľsky sa pod ňou podpísali Gabriela Hamranová a Zuzana Pavelcová. Tridsiaty štvrtý ročník zborníka je osobitý najmä vďaka vyššej vedeckej úrovni, ktorú zabezpečila stať venovaná 110. výročiu založenia Slovenskej ligy Prečítať viac o Vedecká ročenka Slováci v zahraničí č. 34[…]

Škola dolnozemských tancov

Krajanskú kultúru a všeobecne činnosť zahraničných Slovákov na poli zachovávania slovenských tradícií už roky zastrešujú a širšej verejnosti prezentujú Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Program folklórnych súborov, skupín a sólistov zahraničných Slovákov pomenovaný Krajanská nedeľa sa koná od roku 1974. Najnovšie pribudlo ďalšie úspešné a lákavé podujatie na tomto festivale – Krajanský dvor, no ešte predtým tu vznikla Prečítať viac o Škola dolnozemských tancov[…]