Krajanské kultúrne podujatia na Slovensku

Krajanská kultúra, ako osobitný celok celoslovenskej kultúry, v poslednej dobe, zdá sa, získava čoraz väčšiu pozornosť a významné miesto v rámci rôznych kultúrnych podujatí na Slovensku. Pričiňuje sa o to najmä strešná inštitúcia Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale i mnohé iné organizácie, dokonca aj jednotlivci, ktorí si uvedomujú dôležitosť podpory, zachovávania a prezentácie krajanskej kultúry a ktorým záleží na tom, aby sme o sebe získali čoraz viac informácií a aby sme aj zďaleka stále zostali blízki. K tomu prispievajú i slovenské médiá, najmä verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) s jej vysielacími okruhmi Rádio Slovensko, Rádio Slovakia International, Rádio Regina, ako aj s televíznym programom STV2, týždenníky Slovenka, Literárny týždenník či Slovenské národné noviny.

V neposlednom rade, aby sme viac vedeli sami o sebe – Slováci o Slovákoch, existuje rad podujatí, ktoré každoročne privítajú zahraničných Slovákov zblízka i zďaleka a pripomenú, že aj za hranicami Slovenska sa stále zachovávajú slovenské tradície a pulzuje nová slovenská kultúra. Niektoré z nich majú svetový význam, ako napríklad Pamätný deň zahraničných Slovákov. Niektoré sa môžu pochváliť skutočne úctyhodným vekom organizovania, akou je i Krajanská nedeľa v Detve, iné sú zasa novšieho dátumu, alebo sa konajú iba jednorazovo, ako sú napríklad početné umelecké výstavy, literárne stretnutia, divadelné predstavenia a pod. Každopádne všetky tieto formy prispievajú k šíreniu dobrého mena zahraničných Slovákov a k prezentácii krajanského sveta tam, kde sa ten svet vlastne aj začal.

Pre krajanov sú tie podujatia rovnako veľmi vzácne, lebo upevňujú ich národné cítenie, myslenie a identitu a sú živým ohnivom tých jedinečných slovensko-slovenských vzťahov.

V tejto ročenke si posvietime na niektoré krajanské podujatia, ktoré sa na Slovensku konali v roku 2016:

Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave

Pamätný deň zahraničných Slovákov sa na Slovensku oslavuje každoročne 5. júla, počnúc rokom 1993. V roku 2016, keď Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oslávil 10. výročie svojej existencie, sa pamätný deň zaznamenal až tromi programami.

V doobedňajších hodinách boli slávnostne položené kvety k základnému kameňu slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa. Tento kameň z neopracovaného červeného mramoru z Tardošovského lomu v roku 2000 darovali Slováci z Maďarska ako symbolický základ budovania potenciálneho Múzea slovenského vysťahovalectva. Pri ňom hovoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ktorý okrem iného povedal, že Slováci v zahraničí oduševnení láskou k vlasti svojich predkov či k svojej niekdajšej domovine vytvárajú svoje malé, ale nepochybne obdivuhodné dejiny zahraničných Slovákov. Preto im vzdávame vďaku i obdiv, sú nedeliteľnou súčasťou nášho slovenského sveta, povedal J. Varšo. Peknému počtu prítomných sa prihovoril i predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský. Program spestrili členovia Komorného zboru Viliama Figuša Bystrého z Padiny prednesom slovenskej hymny a skladieb Hojže Bože a Keď sa Slovák preč do sveta uberal.

Pamätný deň Slovákov v Bratislave v Sade Janka Kráľa

Poobede oslavy pokračovali vernisážou fotografií pod názvom Krajanské foto-dotyky, ktorú pripravil Ľudovít Pomichal, ktorý využil okrem vlastnej tvorby aj fotozábery krajanských fotografov. Tu sa zároveň vyzdvihlo jubileum Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vo svojom príhovore im gratuloval Vladimír Valentík, kultúrny dejateľ z radov vojvodinských Slovákov. Slávnostný tón podujatiu dalo vokálne trio z Mlynkov a huslistka Ivana Jašová.

Do tretice na Hlavnom námestí odznel pútavý a bohato navštívený program Zelená ratolesť – Slovenské pozdravy spoza hraníc, ktorý stvárnili umelci z Maďarska, Rumunska, Rakúska, Kanady a zo Srbska. Scenár a réžiu programu mal na starosti Michal Babiak. V programe spievalo Pilíšske trio z Mlynkov, tiež sólista Jozef Ivaška z Rakúska, zatancovali dva folklórne súbory z Kanady: Folklórny súbor Východná Slovák Dancers z Toronta a Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers z Windsoru a predstavil sa aj Folklórny súbor Sálašan z rumunského Nadlaku. Z vojvodinských Slovákov vystupovali: Komorný zbor Viliama Figuša Bystrého z Padiny, huslistka Ivana Jašová, ktorá je v súčasnej dobe členkou nórskeho symfonického orchestra Stavanger, sólistka Slovenka Benková-Martinková z Báčskeho Petrovca, študent vokálnej interpretácie Andrej Kaňa a klavirista Marek Stupavský, ktorí súčasne študujú v Bratislave, a pohybové divadlo VHV zo Starej Pazovy. Na záver programu odznela pieseň Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem, ktorá nenechala ľahostajných početných prítomných v bratislavskom Starom meste. Vďační Slováci vyprevadili krajanov veľkým a dlhým potleskom.

Pamätný deň zahraničných Slovákov sa konal v organizácii ÚSŽZ a pod záštitou Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Som milióny Slovákov vo svete. Som slovenský národ, ktorý nežije na Slovensku. Som milióny tých, ktorí sa vo svete stratili, ale ešte viacej tých, ktorí nezabudli, odkiaľ prišli. Som milióny tých, ktorí Slovensko každý deň nevidia, ale každú noc snívajú. Som milióny tých, ktorí v dni bežné posvätne pracujú vo svete, ale vo chvíľach sviatočných prichádzajú domov, na Slovensko. Som milióny tých, ktorí vás, tento ľud na Slovensku, stále nesieme v srdci a vy o tom možno ani neviete.

Michal Babiak

Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v Detve

Krajanská nedeľa, ako jeden z programov Slávností pod Poľanou v Detve, sa organizuje už 43 rokov. Doposiaľ vystúpil na nej skutočne veľký počet folklórnych súborov, spevákov, muzikantov, tanečníkov z rôznych kútov sveta, ktorí mali česť spolupracovať s početnými známymi slovenskými režisérmi, choreografmi a tanečnými pedagógmi. Obľúbenou témou pri tomto programe je téma vysťahovalectva v rôznych formách a predvedeniach. Tá sa zopakovala aj v roku 2016, ibaže v užšom aspekte, a to ako sťahovanie Slovákov do zámoria. Z dôvodu umeleckého stvárnenia programu Keď išiel tatko do sveta režisér programu Vlastimíl Fabišík do Krajanskej nedele 2016 zaradil: Folklórny súbor Nádeje z Paríža, Folklórny súbor Limbora z Prahy, Folklórny súbor Morena z Londýna, Folklórny súbor Šarišan zo Sterling Heights, Michigan, Folklórny súbor Východná Slovák Dancers z Toronta a Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers z Windsora, z Kanady, Spevácku skupinu Dolina z francúzskeho mesta Montpellier, Dixieland Gustava Broma, orchester Českého rozhlasu a Ľudovú hudbu Šarišan z Prešova.

Krajanská nedeľa, záber z programu (Foto: Ľudo Pomichal)

V poradí 43. Krajanská nedeľa sa konala 10. júla na detvianskom amfiteátri v rámci 51. Slávností pod Poľanou. Garantom uvedenia bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a záštitu nad programom prevzal šéf rezortu zahraničia Miroslav Lajčák.

Krajanský dvor (Foto: Ľudo Pomichal)

Jedným zo sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve je Krajanský dvor, ktorý od roku 2014 organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2016 sa konal po tretíkrát a početným návštevníkom v dňoch 8. – 10. júla ponúkol množstvo tradičných špecialít, starodávne remeslá, ľudovoumelecké výrobky a bohatý program na javisku.

Na stánkoch svoju prácu a zručnosti predstavili spolky, organizácie a jednotlivci Slovákov z Dolnej zeme (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvátsko), ako aj Slováci z Poľska a Francúzska. Šikovným kuchárkam a remeselníkom, ako aj početným návštevníkom atmosféru spríjemnil viachodinový program, v ktorom sa striedali spev, tanec, slovo, hudba, pestrosť krojov.

 

Krajanov navštívili a ich ponuky odsledovali a ochutnali aj niekoľkí predstavitelia spoločenského a politického života Slovenska, medzi nimi pán Ivan Gašparovič, exprezident Slovenskej republiky, a pán Lukáš Parizek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti
v Dulovciach

Jubilejný 20. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach sa konal v dňoch 1. a 2. júla 2016 v miestnom amfiteátri. Dvojdňový pestrý program ponúkol vystúpenia s viac ako 200 mladými folkloristami z dvanástich súborov a z piatich krajín sveta.

V programe pod režisérskou taktovkou Martina Urbana vystúpili: DFS Lúčik, Dulovce, DFS Rosnička, Hurbanovo, DFS Matičiarik, Banská Bystrica, DFS Čečinka, Bratislava, DFS Dunajíček, Komárno, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Ivana Brníka Slováka, Jelisavec, Chorvátsko, Mládežnícky folklórny spolok Sálašan, Nadlak, Rumunsko, DFS Limborka, Praha, Česká republika, Folklórny súbor Domovina, Windsor, Kanada, Detský folklórny súbor Holubička z Padiny a Orchestrík Základnej školy Jána Kollára zo Selenče zo Srbska.

Zahraniční Slováci v Heľpe

V nedeľu 26. júna na 51. ročníku Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe odznel krajanský koncert pod názvom Poslali ma naši k vašim, ktorý stvárnili členovia Folklórneho súboru Vreteno z Kysáča, účastníci VII. ročníka Letnej školy choreografie ľudového tanca a speváčka a moderátorka programu Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Bol to zároveň aj rozlúčkový deň pre frekventantov Letnej školy choreografie, ktorí na Horehroní pobudli 10 dní s cieľom získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti horehronských ľudových tancov, hudby a piesní. Odborným garantom seminára bol doc. Ján Blaho, pedagóg VŠMU v Bratislave, a lektorom bol Martin Urban, choreograf a tanečný pedagóg.

Záber z folklórneho vystúpenia zahraničných Slovákov na Horehronských dňoch tanca a spevu v Heľpe

Krajania z Česka, Poľska, Ukrajny, Maďarska, Rumunska a Srbska absolvovali tance z Čierneho Balogu, ženské tance z Polomky, Heľpy, Šumiaca a Telgártu, mužské cifrovania z Pohorelej a čardáše z Telgártu. Okrem toho mali možnosť oboznámiť sa s regiónom Horehronia, jeho kultúrou, históriou a súčasnosťou.

Letnú školu organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom tohto projektu je, aby krajania získali vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tancov z rôznych regiónov Slovenska a aby ich následne odovzdávali doma, vo folklórnych súboroch, v ktorých pôsobia.

Kongres slovenských spisovateľov

V dňoch 22. – 23. septembra 2016 sa v Trenčianskych Tepliciach konal Kongres slovenských spisovateľov. Organizoval ho Spolok slovenských spisovateľov (SSS), SC PEN, Klub nezávislých spisovateľov, Klub literatúry faktu a ďalšie inštitúcie pri príležitosti 80. výročia pamätného turčianskoteplického Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov, ktorý sa uskutočnil v roku 1936 a priniesol veľký ohlas v kultúre a spoločenskom živote na Slovensku.  Vyzdvihol to vo svojom príhovore aj predseda SSS Miroslav Bielik, ktorý ešte pred oficiálnym otvorením kongresu, 21. septembra, vítal účastníkov na pôde parlamentu Slovenskej republiky spolu predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom.

Účasníci kongresu v Národnej rade v Bratislave spolu s predsedom Andrejom Dankom 21. septembra 2016

Nový kongres mal medzinárodnú účasť a privítal spisovateľov a publicistov z 12 európskych krajín. Zo zahraničných slovenských literátov boli prítomní: Miroslaw Molitoris a Milica Majerikova Molitoris z Poľska, Sandra Kraljová-Vukšićová z Chorvátska a početná delegácia zo Srbska v zastúpení: literárny vedec a kritik Michal Harpáň, spisovatelia Viera Benková, Miroslav Demák, Martin Prebudila, prekladateľka Zdenka Valentová- Belićová, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík a riaditeľ Slovenského vojvodinského múzea Pavel Čáni. O postavení slovenských spisovateľov v zahraničí hovoril predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

V spoločnom Vyhlásení účastníci okrem iného konštatovali, že kongres priniesol podnetné retrospektívy, prieniky, odkazy a nové výzvy odvíjajúce sa od prvého kongresu v roku 1936, poukázal na sociálny aspekt postavenia spisovateľa v dnešnej spoločnosti – vzhľadom na to, že výsledky tvorivého literárneho procesu sa nedoceňujú najmä v porovnaní s inými umeleckými žánrami, tobôž v medzinárodných reláciách; analyticky, s tvorivým zaujatím nastolil problémy vzťahu literatúra a čitateľ, prispel k hlbšiemu poznaniu národných literatúr v európskom kontexte, upevneniu i rozšíreniu kontaktov medzi spisovateľmi a ich organizáciami v medzinárodnom meradle a k prehĺbeniu spolupráce medzi autormi literárnych diel a prekladateľmi, ale aj medzi autormi, vydavateľmi a knižnou distribúciou. Mnohé z týchto konštatovaní sú spoločné pre spisovateľov nielen na Slovensku, ale aj v zúčastnených krajinách.

Význam a dôležitosť Kongresu podčiarkla skutočnosť, že sa uskutočnil v čase predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a pod záštitou premiéra SR Roberta Fica.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

V dňoch 28. – 29. októbra 2016 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí s tematickým okruhom:

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a potreba jeho novelizácie v kontexte doterajších skúseností a novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020.

Desať rokov Zákona 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: podpora a uchovávanie národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov v slovenskom svete vo svetle doterajších skúseností Slovákov žijúcich v zahraničí.

Záber z otvorenia výstavy Krajanské foto-dotyky

Je to jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktoré organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každé dva roky.

Katarína Mosnáková-Bagľašová