Slovenská škola, škôlka a detský folklórny súbor Margarétka – Paríž

Grétka-Margarétka – maskot slovenskej školy, škôlky s folklórom a detského folklórneho súboru Margarétka v Paríži opäť otvoril v školskom roku 2017/18 bránu do slovenského sveta pre slovenské deti žijúce v širšom parížskom regióne a dokonca aj na francúzskom juhu. Chodia k nám deti od troch rokov, aby sa naučili čítať, písať po slovensky, slovenské reálie, spoznali slovenské ľudové tance a hry, pesničky, vyčítanky, ľudový odev, zvyky a tradície. Našim cieľom je uviesť deti do slovenského kolektívu, kde slovenčina prekračuje úzke prostredie rodiny, a tak sa snažíme pomôcť rodičom zvládnuť dvoj- a viacjazyčnú výchovu ich detí.

Tanec Na Jánošíka – vystúpenie starších dievčat k 65. výročiu súboru Margarétka v Paríži 25. 11. 2017

V škole deti pracujú vo viacerých ročníkoch a venujú sa im štyri slovenské učiteľky s aprobáciami 1. stupeň základnej školy, dejepis, francúzsky a anglický jazyk. Žiaci v prvom stupni absolvujú predmety: čítanie a písanie, slovenský jazyk, vlastiveda a studnica kultúry našich predkov, kde sa zaoberáme historickými, literárnymi a folklórnymi projektmi. V tomto školskom roku je to historický projekt Lipa kráľa Mateja, folklórny projekt Horehronie a  v rámci našich Popoludní s rozprávkou: slovenský literárny projekt Zlatá priadka a skvost svetovej detskej tvorby Rolad Dahl a jeho Zázračný prst. Rozprávky si zvykneme spracovať do mnohých aktivít zameraných na porozumenie textu, rozvoj slovnej zásoby či kritického myslenia. Zdramatizovali sme si Janka Hraška, Soľ nad zlato, Dlhý, Široký a Bystrozraký, Princ Bajaja. Z rozprávky  O zakliatej žabe sme si urobili muzikál a pri príbehu Detektívi v Popletkove si deti samy nasadili baretky Sherlocka Holmesa a riešili detektívne záhady.

Koncoročná besiedka v Margarétke – spoločná súborová fotografia, jún 2017

Ani malí škôlkari nezaháľajú. Učebný program je bohatý a za rok zvládneme veľa tém: „Jeseň a zber ovocia, sťahovavé vtáky, počasie a ročné obdobia, oblečenie a zimné športy, vesmír, rozprávkové bytosti, živočíchy a rastliny, jar, povolania, život v meste a na dedine, Slovensko a mnohé iné. A keďže kladieme väčší dôraz na tradičnú kultúru, odskúšali sme si fašiangového turvoňa a sprievod masiek, vynášanie moreny, decembrové lucky, veľkonočnú šibačku a zdobenie kraslíc, zdobenie goralských klobúčikov, čičmanských chalúpok a fujár, modranskú keramiku.“

Školáci zo školy Margarétka

Všetci školáci a škôlkári tancujú v našom folklórnom súbore. Okrem pravidelných nácvikov sa stretávame na folklórnych tanečných dielňach, kde sa vždy venujeme konkrétnemu tanečnému regiónu. Takto sme si priblížili regióny Podpoľanie, Liptov, Horehronie, Myjavu a Zemplín. Naučili sme sa tanečné variácie: Priadky z Liptova, Šatkový z Detvy, Vareškový z Horehronia, Širákový z Myjavy, Karičku zo Zemplína. Okrem dvoch našich učiteliek v súbore, spolupracujeme s pedagógmi a tanečníkmi zo Slovenska: zo súboru Matičiarik z Banskej Bystrice, Poleno a Čečinka z Bratislavy. Za sebou už máme aj prvé vystúpenia v Londýne, Bratislave, na 65. výročí súboru Nádeje v Paríži, pre Českú školu bez hraníc v Paríži, na Mikulášoch slovenských asociácií a školských besiedkach. V lete deti tancujú na Letnej školičke tradičnej kultúry v Banskej Bystrici, ktorú pre zahraničné slovenské deti pripravuje Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt: Lipa kráľa Mateja

V budúcnosti nás čaká ešte veľa práce, no už dnes slovenčina vychádzajúca z úst našich margarétiek, či úspešné zvládnutie diferenčnej skúšky na Slovensku sú pre nás učiteľov ťažnou silou a nesmiernou motiváciou. S úsmevom na tvári konštatujeme: „Má to zmysel.“

Zuzana Colinet-Fodorová

https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz?fref=ts