Slovenské divadlo v Londýne

V roku 2019  odohralo Slovenské divadlo v Londýne (STL) v júni premiéru predstavenia Mami, čo si chcela? spojenú s následným vytvorením videonahrávky, v septembri uskutočnilo podujatie Večer so Slovenským divadlom v Londýne na pôde Ambasády Slovenskej republiky v Londýne a v októbri začalo prípravu nového predstavenia s plánovanou premiérou v apríli 2020.

Jediné predstavenie roka 2019 sa uskutočnilo v Belgicku, v divadelnej sále radnice Tomberg, mestskej časti Brusselu. Približne 150-tim divákom slovenského a českého pôvodu sme zahrali predstavenie Mami, čo si chcela?, dokumentárnu drámu o babičkách, dochádzajúcich za svojimi vnúčatami do zahraničia. Dané predstavenie nám umožnilo oprášiť repertoár, spoznať novú komunitu zahraničných Slovákov, spojiť sa s publikom v prežívaní rovnakých starostí a radostí a naplniť svoje poslanie kultúrne oživovať Slovákov roztrúsených po Európe. Po predstavení, ako to už býva zvykom, poskytli sme divákom priestor na diskusiu.

Účinkujúci v hľadisku sály v Brusseli: (zľava) Magdaléna Slaboňová, technička;
herci – Jana Jenčová (dole), Barbora Trubačová (hore), Simona Vrabcová, Lukáš Božik
a Monika Šimková

V júli 2019 sa aktuálne obsadenie STL stretlo v priestoroch East London University, aby navždy zaznamenalo hru Mami, čo si chcela? ako videonahrávku. Nahrávka v slovenčine s anglickými titulkami je pre široké publikum sprostredkovaná na webstránke divadla.

Podujatie Večer so Slovenským divadlom v Londýne, uskutočnené 5. septembra 2019, bolo milou rekapituláciou desaťročnej činnosti divadla pod vedením Juliany Sersenovej. Približne 80 zúčastnených hostí sa dozvedelo o tituloch predstavení, o ceste k postupnej profesionalizácii divadla, pozrelo si prezentáciu divadelných fotografií a zúčastnilo sa diskusie o fungovaní divadla. Oživením večera boli živé hrané a spievané scény hercov Simony Vrabcovej a Jakuba Repiského z minuloročných predstavení. Podujatie poctil príhovorom veľvyslanec Slovenskej republiky vo Veľkej Británii pán Ľubomír Rehák.

 

Herecká zostava predstavenia Mami, čo si chcela? po odohraní v Brusseli 30. júna 2019

Nová herecká zostava STL, v počte šesť hercov,  sa stretla prvý raz v októbri 2019, aby si naplánovala skúšky nového veseloherného predstavenia z dielne J. Sersenovej, ktoré má plánovanú premiéru v apríli 2020.

Ďakujeme divákom a podporovateľom za priazeň a dôveru a tešíme sa na premiéru a reprízy v roku 2020!

 

Juliana Sersenová,

www.slovaktheatreinlondon.com

FB: Slovak theatre in London