Detský folklórny súbor Sovička

Detský folklórny súbor Sovička bol založený v marci 2014 v Londýne ako prvý detský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Zakladateľkami súboru boli tri Slovenky: Katarína O‘Connor, Sylvia Fifiková-Foster a Ingrid Kelsall-Marenčáková. Prvé skúšky súboru boli v kostole v  priestoroch Českého okénka-Českej víkendovej školy v Streathame. (Severozápadný Londýn) Po roku sa súbor premiestnil do centra Londýna, Prečítať viac o Detský folklórny súbor Sovička[…]

Slovenské divadlo v Londýne

Slovenské divadlo v Londýne združuje mladých divadelných umelcov slovenského pôvodu so zámerom tvoriť autorské predstavenia. Umelci, žijúci v Londýne alebo okolí, tvoria dobrovoľne, popri práci alebo štúdiu. Ich počet a zostava sa obyčajne obmieňajú pri príprave novej inscenácie. Divadlo začalo fungovať v roku 2009, keď jeho vedúca Juliana Sersenová odohrala v priestoroch Slovenskej katolíckej misie v Londýne autorskú hru Šabat, aký Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne[…]

Slovenské divadlo v Londýne (2018)

Slovenské divadlo v Londýne zostalo v roku 2018 verné zobrazovaniu tém zo súčasnosti. Vrátilo sa k téme migrácie a vytvorilo predstavenie, ktoré ponúka portrét modernej starej mamy, odlúčenej od svojich vnúčat diaľkou a cudzím jazykom. Podnetom k napísaniu dokumentárnej hry Mami, čo si chcela? bol zvyšujúci sa počet starých matiek, ktoré sú nútené pravidelne cestovať za deťmi zo Slovenska do Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne (2018)[…]

Slovenské divadlo v Londýne

Počet Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii je v roku 2016 odhadovaný na štyridsaťtisíc. Nie je nezvyčajné, že pri takom počte možno medzi kultúrnymi spolkami krajanov nájsť aj divadelnú skupinu. Slovenské divadlo v Londýne sa formovalo od roku 2009 popri združeniach ako napr. folklórne súbory Morena (2001), Karpaty (2003), detský folklórny súbor Sovička (2014) a vzdelávacia spoločnosť Slovenská víkendová Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne[…]