Slovenské divadlo v Londýne (2018)

Slovenské divadlo v Londýne zostalo v roku 2018 verné zobrazovaniu tém zo súčasnosti. Vrátilo sa k téme migrácie a vytvorilo predstavenie, ktoré ponúka portrét modernej starej mamy, odlúčenej od svojich vnúčat diaľkou a cudzím jazykom. Podnetom k napísaniu dokumentárnej hry Mami, čo si chcela? bol zvyšujúci sa počet starých matiek, ktoré sú nútené pravidelne cestovať za deťmi zo Slovenska do Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne (2018)[…]

Slovenské divadlo v Londýne

Počet Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii je v roku 2016 odhadovaný na štyridsaťtisíc. Nie je nezvyčajné, že pri takom počte možno medzi kultúrnymi spolkami krajanov nájsť aj divadelnú skupinu. Slovenské divadlo v Londýne sa formovalo od roku 2009 popri združeniach ako napr. folklórne súbory Morena (2001), Karpaty (2003), detský folklórny súbor Sovička (2014) a vzdelávacia spoločnosť Slovenská víkendová Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne[…]