Slovenské divadlo v Londýne

V roku 2019  odohralo Slovenské divadlo v Londýne (STL) v júni premiéru predstavenia Mami, čo si chcela? spojenú s následným vytvorením videonahrávky, v septembri uskutočnilo podujatie Večer so Slovenským divadlom v Londýne na pôde Ambasády Slovenskej republiky v Londýne a v októbri začalo prípravu nového predstavenia s plánovanou premiérou v apríli 2020. Jediné predstavenie roka 2019 sa uskutočnilo v Belgicku, v divadelnej sále radnice Tomberg, mestskej časti Brusselu. Približne Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne[…]

Slovenský jazyk vo Veľkej Británii

Emigrácia Slovákov do Veľkej Británie existovala, samozrejme, už pred vstupom Slovenska do Európskej únie, avšak v roku 2004 sa jednoznačne migrácia zviacnásobila a začali sa vytvárať aj nové slovenské komunity. V prvej vlne migrácie to boli komunity mladých ľudí. Postupom času začali do Veľkej Británie prichádzať aj rodiny s deťmi, alebo vznikali zmiešané manželstvá, ktorých Prečítať viac o Slovenský jazyk vo Veľkej Británii[…]

Detský folklórny súbor Sovička

Detský folklórny súbor Sovička bol založený v marci 2014 v Londýne ako prvý detský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Zakladateľkami súboru boli tri Slovenky: Katarína O‘Connor, Sylvia Fifiková-Foster a Ingrid Kelsall-Marenčáková. Prvé skúšky súboru boli v kostole v  priestoroch Českého okénka-Českej víkendovej školy v Streathame. (Severozápadný Londýn) Po roku sa súbor premiestnil do centra Londýna, Prečítať viac o Detský folklórny súbor Sovička[…]

Slovenské divadlo v Londýne

Slovenské divadlo v Londýne združuje mladých divadelných umelcov slovenského pôvodu so zámerom tvoriť autorské predstavenia. Umelci, žijúci v Londýne alebo okolí, tvoria dobrovoľne, popri práci alebo štúdiu. Ich počet a zostava sa obyčajne obmieňajú pri príprave novej inscenácie. Divadlo začalo fungovať v roku 2009, keď jeho vedúca Juliana Sersenová odohrala v priestoroch Slovenskej katolíckej misie v Londýne autorskú hru Šabat, aký Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne[…]

Slovenské divadlo v Londýne (2018)

Slovenské divadlo v Londýne zostalo v roku 2018 verné zobrazovaniu tém zo súčasnosti. Vrátilo sa k téme migrácie a vytvorilo predstavenie, ktoré ponúka portrét modernej starej mamy, odlúčenej od svojich vnúčat diaľkou a cudzím jazykom. Podnetom k napísaniu dokumentárnej hry Mami, čo si chcela? bol zvyšujúci sa počet starých matiek, ktoré sú nútené pravidelne cestovať za deťmi zo Slovenska do Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne (2018)[…]