Slovenský svetový kalendár v Békešskej Čabe

Slovenský svetový kalendár na rok 2020 mal svoju svetovú premiéru v Starej Pazove v Srbsku, ktorá tohto roku oslávi 250 rokov príchodu Slovákov. Čoskoro na to nasledovala aj prvá prezentácia na Slovensku v Banskej Bystrici a najnovšie bol predstavený aj v Békešskej Čabe v Maďarsku a to nie náhodou. Totiž v Békešskej Čabe pred sto rokmi začal vychádzať Čabiansky kalendár, ktorý vychádza aj v súčasnosti, lebo jeho vydávanie bolo obnovené pre 30 rokmi. Čabiansky kalendár má v Srbsku aj svojho „vrstovníka“, Národný kalendár, ktorý tiež začal vychádzať roku 1920. Vychádzal takmer nepretržite, vychádzal aj počas druhej svetovej vojny, a zatiaľ vyšlo 99 zošitov, teda malá knižnica. Ďalšou kuriozitou Národného kalendára je, že sú jeho redaktori Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová zároveň aj redaktormi Slovenského svetového kalendára.

Békešská Čaba 12. 2. 2020

Záber z prezentácie kalendárov: Hajnalka Krajčovičová, zostavovateľka Čabianskeho kalendára, Vladimír Valentík, zostavovateľ Národného a Slovenského svetového kalendára a Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov

Bohatá návšteva jubilejného podujatia v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe

K jubileu kalendárov zablahoželal aj Ján Varšo, predseda Úradu pre slovákov žijúcich v zahraničí. Sprava je Ľudovít Pomichal, ktorý predstavil Čabiansky kalendár a Michal Lásik

Na začiatku konferencie v Békešskej Čabe účasníkom a hosťom sa prihovorila riaditeľka Výskumného ústavu Tünde Tušková

Matej Šipický otvára dokumentačnú panelovú výstavu o pôsobení Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

Jubilujúce kalendáre zo Srbska a Maďarska a tretí spoločný…

Prezentácia kalendárov sa uskutočnila 12. februára 2020 v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. O kalendároch pred početnými prítomnými z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska hovorili z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ľudovít Pomichal, ktorý sa predovšetkým venoval predstavovaniu Čabianskeho kalendára, a Vladimír Valentík, ktorý hovoril o tradícii vydávania Národného kalendára a predstavil aj najnovší Slovenský svetový kalendár na rok 2020. Prezentáciu moderoval Michal Lásik. Na večierku bola prítomná aj zostavovateľka najnovšieho Čabianskeho kalendára Hajnalka Krajčovičová a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo. Prezentácia potrvala takmer tri hodiny a na záver odznela aj zaujímavá diskusia medzi zostavovateľmi kalendárov a početnými hosťmi. Vydarený začiatok osláv storočnice dvoch „vrstovníkov” a nového sľubného svetového kalendára!

Vladimír Valentík