Krajanské aktivity Slovákov v Severnej Karolíne

Zaujíma vás, aký rok mali zahraniční Slováci v Severnej Karolíne v USA? Chceli by ste vedieť, aké nové krajanské aktivity prebiehajú v našej komunite? Ak áno, tak ste na správnom mieste a čítajte ďalej.

Česká a Slovenská škola v Severnej Karolíne (www.czechslovakschoolnc.org) ukončila už tretí školský rok a pre rodiny, ale aj pre širšiu komunitu pripravila viacero milých akcií.

Boučkovo loutkové divadlo z Jaroměře (október 2017)

Vianočná besiedka (december 2017)

V októbri 2017 nás navštívilo Boučkovo loutkové divadlo z Jaroměře. Deti mali krásny umelecký zážitok, na ktorý si dodnes spomínajú. Onedlho na to, presnejšie v decembri sme spoločne oslávili Mikuláša, pripomenuli sme si slovenské tradície, zvyky a vianočné koledy na Vianočnej besiedke a zúčastnili sme sa na Európskom vianočnom trhu. Deti koledovali, vinšovali, hrali sa a hlavne sa spoločne pekne pobavili. Miestnosti, v ktorých sa podujatie uskutočnilo, sme ozdobili vianočnými motívmi, ale nechýbala ani vlajka Slovenska.

Začiatok roka 2018 pre slovenskú komunitu v Severnej Karolíne bol poznačený hudbou. Vo februári k nám zavítal a urobil nám radosť slovenský hráč na bendžo Richard Cíferský a spolu s Lee  Bidgood nám zahrali známe trampské (bluegrass) pesničky. Ich hudba oslovila nielen deti, ale aj ich rodičov.

Európsky vianočný trh (december 2017)

Divadelné predstavenia patria k obľúbeným podujatiam našich žiakov. V apríli 2018 sme so záujmom sledovali zábavné a interaktívne predstavenie divadla Viola. Deti mali možnosť zapájať sa do deja, čo ich veľmi bavilo.

Školský rok sme ukončili v máji 2018 koncoročnou besiedkou a o pár dní neskôr na začiatku júna sme oslávili Deň detí. Na pamiatku sme si urobili spoločnú fotografiu a podľa úsmevov prítomných možno vidieť našu spokojnosť z absolvovaného ročníka Českej a Slovenskej školy v Severnej Karolíne.

Predstavenie Divadla Viola (apríl 2018)

Koncoročná besiedka (máj 2018)

Škola nám prináša nielen možnosť sa stretávať, kamarátiť a pobaviť, ale aj učiť naše deti slovenský a český jazyk, zvyky, obyčaje a oboznamovať ich s krajinou, z ktorej pochádzajú ich predkovia. Už teraz sa tešíme na to, čo nám prinesie ďalší ročník.

Lena Lamb

Tento záznam bol publikovaný v USA a označený . Uložiť odkaz do záložiek.