Prezident Andrej Kiska na návšteve Slovákov v Chicagu

V okolí Chicaga žije tisíce Slovákov a veľa takých, ktorí majú korene na Slovensku.

Dňa 27. septembra 2018 nás počas svojej cesty po USA navštívil pán prezident SR Andrej Kiska. Na jeho ceste ho sprevádzal aj veľvyslanec SR vo Washingtone Ivan Korčok. A čo sa o nás dozvedeli?

Naše žiačky šiesteho a siedmeho ročníka krásne odprezentovali históriu výučby slovenského jazyka v Chicagu, ale hlavne históriu Slovak Academy of Chicago. Výučba slovenského jazyka v Chicagu sa začala desiatky rokov dozadu, v čase, keď naši starí rodičia boli deťmi. Neskôr však zanikla.

Prezident Andrej Kiska a veľvyslanec SR vo Washingtone Ivan Korčok na programe

Roky plynuli, Slovákov v Chicagu pribúdalo a naším prianím bolo naučiť naše deti písať, čítať a dorozumieť sa po slovensky. A tak vznikol nový projekt. SAofCH je nezisková organizácia. Začínali sme so 43 deťmi, pomaly sa rozrastáme a dnes máme v materskej škole a siedmych ročníkoch spolu 67 žiakov.

Žiaci Slovak Academy of Chicago

Vyučovanie prebieha každú sobotu a trvá 3 hodiny. Okrem slovenského jazyka, gramatiky a literatúry, učiteľky načrú aj do vlastivedy a zemepisu. Nie sme len taká obyčajná škola… deti už od svojich štyroch rokov trávia svoje prvé hodiny slovenčiny pri detských hrách a riekankách. Na hodinách slovenčiny ako cudzí jazyk si zase prídu na svoje tí starší.

Ďalšou zaujímavosťou našej školy je, že naši žiaci majú možnosť získať aj riadne vysvedčenie, a to v spolupráci so Základnou školou Andreja Hlinku v Ružomberku – Černovej. Naši žiaci sa každý rok riadne pripravujú na komisionálne skúšky podľa osnov Ministerstva školstva SR.

A čo by Vám na to povedali naši siedmaci?…. „nie je to žiadna sranda pripraviť sa na komisionálky, ale na konci vždy z toho máme dobrý pocit“.

Učiteľský zbor Slovak Academy

A keď do programu pre pána prezidenta vstúpili básne o našom krásnom Slovensku, určite nie jednému z hostí vyhŕkli slzy, či mráz prebehol cez chrbát. Deťúrence vedia, kde sú ich korene.

No nielen čítanie, písanie a hlavy ponorené v učebniciach! Slovenskú kultúru a tradície zachovávame aj inak…

Áno, áno… naše sobotňajšie potulky Slovenskom na diaľku pokračujú spevom a tancom. Na tanečných nácvikoch v detskom folklórnom súbore Veselička poznávajú deti rôznorodosť a krásu slovenského folklóru a tradícií. Vystúpenie Veseličky bolo jedným z ďalších bodov programu návštevy pána prezidenta.

Členovia FS Veselica

A čo povedal o návšteve sám pán prezident?

„Je nesmierne milé, ak človek v USA, vo veľkom meste Chicago nájde zrazu ľúdí, Slovákov, ktorí tu žijú roky, niekoľko generácií, a sú veľmi hrdí na to, že sú Slováci. Ten kúsok domova, ktorý som tu našiel, človek mal pomaly slzu na krajíčku, keď videl tie deti, ako spievajú, tancujú, ako sa udržiavajú zvyky. Musím povedať, že klobúk dolu. Som veľmi rád, že takéto malé Slovensko máme aj tu uprostred Spojených štátov amerických. “

Slovak Academy of Chicago eviduje piaty rok svojej existencie, ale táto návšteva z nášho krásneho Slovenska sa zapíše do histórie pre mnoho generácií.

Zuzana Fidriková
Ivona Palenčárová
www.slovakacademy.com
https://www.facebook.com/slovakacademyofchicago

Tento záznam bol publikovaný v USA a označený . Uložiť odkaz do záložiek.