Slovenské divadlo v Londýne (2018)

Slovenské divadlo v Londýne zostalo v roku 2018 verné zobrazovaniu tém zo súčasnosti. Vrátilo sa k téme migrácie a vytvorilo predstavenie, ktoré ponúka portrét modernej starej mamy, odlúčenej od svojich vnúčat diaľkou a cudzím jazykom. Podnetom k napísaniu dokumentárnej hry Mami, čo si chcela? bol zvyšujúci sa počet starých matiek, ktoré sú nútené pravidelne cestovať za deťmi zo Slovenska do zahraničia, pretože ich deti sa v zahraničí natrvalo usadili a založili si tam rodinu. Základom hry je štrnásť dlhších dôverných rozhovorov s autentickými „lietajúcimi“ starými mamami. Autorka scenáru Juliana Sersenová kládla respondentkám otázky o tom, ako ženy prežívali odchod detí a narodenie sa vnúčat, ako sa prispôsobili potrebe lietať a organizovať si celoročný kalendár návštev atď. Scenár hry bol zostavený podľa princípu tzv. verbatim, t. j. doslovného divadla, čo znamená, že textová zložka sa skladá výlučne zo slov vyslovených respondentkami. Obsah hry pomáha divákom nazrieť do tej sféry života, ktorú „lietajúce“ staré mamy často uzamykajú pred domácim svetom. Dovoľuje porozumieť ich vnútorným prílivom a odlivom: času, ktorý musia prežiť v trpezlivom očakávaní blízkych a času, keď venujú svojim potomkom každú minútu dňa. „Lietajúce babky“ sú vykreslené vtipne aj dojímavo, predovšetkým však ako hrdinky, ktoré dokázali obrániť svoje povolanie a udržať putá lásky vo virvare dnešného sveta.

Hrou Mami, čo si chcela? Slovenské divadlo v Londýne prispieva do zbierky umeleckého stvárňovania ľudského prežívania súčasnej ekonomickej migrácie. V rokoch 2015 – 2016 sme v hre Migrantská rapsódia skúmali príbeh hľadajúceho migranta, ktorý sa chce zabývať v cudzej krajine. V závere hry si postavy migrantov symbolicky „brali za ženu slečnu Veľkú Britániu“. Po istom čase nás zaujal vplyv šťastne usadeného migranta na jeho najbližšiu rodinu na Slovensku. Druhá migrantská hra tým logicky nadväzuje na prvú, a čo je najdôležitejšie, znova dáva hlas nepočutým príbehom a krehkým drámam, nezaujímavým pre veľké plátna. Forma dokumentárneho divadla nebola zvolená náhodne. Popularita tohto typu tzv. doslovného divadla je vo Veľkej Británii na vzostupe a jeho tvorcovia často oceňujú mieru autenticity, ktorou disponuje. Vo svete, zaplavenom informáciami, inscenujú bezprostredné, interpretáciou nezaťažené slová autentických ľudí, aby úprimne nastolili dialóg a debatu o pálčivých spoločenských otázkach. Naša téma sa neradí k akútnym spoločenským problémom, ale dáva divákom vzácnu príležitosť sledovať premenu fungovania rodinných vzťahov v súčasnej dobe.

Predstavenie roka 2018 bolo skúšané v priestoroch Midlessex University v severnom Londýne v období od februára do apríla 2018. Skúšobná premiéra sa uskutočnila 18. marca 2018 v 229 Venue v Londýne, spolu s reprízou minuloročnej hry Akadémia pre ženy. Druhý raz sme predstavenie odohrali v Prešove vo Veľkej sále Divadla Alexandra Duchnoviča 23. apríla počas festivalu Akademický Prešov. Na jeseň Slovenské divadlo v Londýne absolvuje medzinárodné turné – inscenáciu predstaví krajanským komunitám v Londýne, Oxforde, Dubline, Prahe a na Slovensku – konkrétne 30. septembra počas festivalu Divadelná Nitra 2018. Predstavenie Mami, čo si chcela sa podarilo zrealizovať aj vďaka dotácii z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Scenár a hudbu v predstavení Mami, čo si chcela? mala na starosti Juliana Sersenová, réžiu a choreografiu Jana Klimová, spev Zuzana Šťastná, technickú réžiu Magdaléna Slaboňová a v inscenácii hrali: Lukáš Božik, Monika Šimková, Simona Vrabcová, Jana Jenčová, Barbora Trubačová, Jazmína Jablončíková.

Juliana Sersenová