Slovenské divadlo v Londýne

Slovenské divadlo v Londýne združuje mladých divadelných umelcov slovenského pôvodu so zámerom tvoriť autorské predstavenia. Umelci, žijúci v Londýne alebo okolí, tvoria dobrovoľne, popri práci alebo štúdiu. Ich počet a zostava sa obyčajne obmieňajú pri príprave novej inscenácie. Divadlo začalo fungovať v roku 2009, keď jeho vedúca Juliana Sersenová odohrala v priestoroch Slovenskej katolíckej misie v Londýne autorskú hru Šabat, aký sme nečakali. Kontinuálna tvorba mala za následok užšie vymedzenie a postupnú profesionalizáciu divadelnej skupiny, a tiež vybudovanie diváckej základne a povedomia medzi krajanmi v Londýne a v iných britských mestách.

Rok 2017 znamenal pre Slovenské divadlo v Londýne ukončenie sezóny s predstavením Migrantská rapsódia (vo februári), formáciu nového predstavenia Akadémia pre ženy, ktorej prvá verzia bola uvedená v apríli, a plánovanie ďalšieho predstavenia s termínom premiéry v apríli roku 2018.

Akadémia pre ženy, 9. 4. 2017, Londýn: (zľava) K. Tomanová, M. Paprčiak

Predstavenie Migrantská rapsódia absolvovalo trinásť repríz. Výhodou hry bola vysoká adresnosť obsahu: aktuálna téma ekonomickej migrácie a problémy mladých ľudí v cudzine, ktoré sa živo dotýkali všetkých divákov. Pozitívnym dôsledkom cestovania s Rapsódiou bol kontakt s veľkým počtom nových divákov a spoznanie miest, perspektívnych aj pre budúce hosťovanie. Množstvo repríz umožnilo hercom umelecky rásť a výrazne posunulo divadlo po organizačnej a manažérskej stránke. Text inscenácie bol spracovaný na publikovanie do zborníka slovenských a českých autorov píšucich vo Veľkej Británii. Migrantská rapsódia bola odohraná 17. 4. 2016 vo Venue 229 v Londýne, 30. 4. v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, 12. 6. 2016 v kultúrnej sále Voyager Academy v Peterborough, 17. 7. 2016 v kultúrnej sále St John Bosco College v Londýne, 11. 8. a 12. 8. 2016 v Slovenskom dome v Prahe, 24. 9. 2016 v Synagóge v Nitre, 1. 10. 2016 v Pegg Theatre Studio v Bristole, 14. 10. 2016 v spoločenskej sále Slovenskej ambasády v Londýne, 18. 11. 2016 v Oxford Centre Conservative Club v Oxforde, 23. 11. 2016 v Ravensfield Theatre v Londýne, 27. 11. 2016 v Off Quay at Ugly Duck v Londýne a 11. 2. 2017 v sále Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. V predstavení účinkovali: Róbert Sušienka, Jakub Repiský, Marek Chomist, Natália Herzogová, Simona Vrabcová, Jana Balážiová. Kolaboratívne vytvorený materiál scenára usporiadala a doplnila Juliana Sersenová, ktorá zložila aj väčšinu piesní a viedla réžiu. Do hudobnej spolupráce sa zapojila Katarína Sliacka a choreografiu viedla Jana Klimová.

Akadémia pre ženy, 18. 9. 2017, Bratislava: (zľava) Z. Šťastná,
P. Čorňáková, S. Kopunec, S. Vrabcová

9. apríla 2017 sa po krátkej skúšobnej dobe uskutočnila premiéra novej hry Akadémia pre ženy. Tematicky sa divadlo vydalo novým smerom, experimentujúc s podaním životných príbehov žien vykorisťovaných pre sexuálny biznis. Ich príbehy boli zakomponované do prostredia fiktívnej Akadémie, prevádzkovanej v Hoteli Sunrise v štáte Nevada v USA. Cieľom vyučujúcich v akadémii bolo presvedčiť ženy o tom, že si môžu slobodne voliť akúkoľvek finančne výnosnú prácu, dokonca aj zarábať predajom vlastného tela. Vzdelávací kurz rafinovane ponúkal aj prax v oblasti „sexuálnej práce“. Pod maskou profesorky sa však skrývala „bordel mama“ a riaditeľ Akadémie preukazoval typické správanie pasáka. Zážitok bezproblémového hromadenia peňazí u študentiek tak čoskoro zatienili zážitky z fyzického a psychického týrania. Negatívne dôsledky vykorisťovania sa v priebehu kurzu zvyšovali, až vyústili do tragického konca. Výchovný rozmer inscenácie bol využitý pri dvoch predstaveniach pre stredné školy, ktoré sa konali na Slovensku. Akadémia pre ženy bola reprízovaná 27. 4. 2017 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, 21. 5. 2017 v Camden People’s Theatre v Londýne, 9. a 10. 6. 2017 vo Warehouse Theatre Studio v Bruseli, 11. 6. 2017 v Žižkosteli v Prahe. Prepracovaná verzia bola odohraná 18. 9. 2017 v Divadle Ticho a spol. v Bratislave, 20. 9. 2017 v Kultúrnom dome v Dolnom Kubíne a v sále Art Point v Prievidzi a 23. 9. 2017 v renovovaných priestoroch Starej vodárne v Nitre. V inscenácii účinkovali Petra Čorňáková, Simona Vrabcová, Klaudia Tomanová, Matěj Paprčiak, Zuzana Šťastná a Simon Kopunec. Scenár napísala a réžiu viedla Juliana Sersenová. Scénu navrhla a zhotovila Sára Šišková, hudbu skomponovala a nahrala Katarína Sliacka.

Na jeseň 2017 začala nová skupina tvorcov spolupracovať na príprave inscenácie o vzťahu dvoch generácií – starých mám a vnúčat, ktoré sú oddelené hranicami. Obsahovo ide o návrat k bytostným migrantským problémom, formálne sa divadlo pokúša uchopiť žáner tzv. „doslovného“ dokumentárneho divadla. Inscenácia bude prezentovaná na jar 2018. Všetka činnosť divadla je zaznamenávaná na internetovej stránke: www.slovaktheatreinlondon.com

Juliana Sersenová