Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka

S pomocnou rukou totiž prišiel Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý si pri príležitosti 305. výročia narodenia jedného z významných učencov, kazateľov a spisovateľov 18. storočia pátra Štefana Sefarína Bosáka uctil jeho pamiatku odhalením pamätnej tabule na Slovenskom dome v jeho rodnej obci Podvlk. Úvodné slovo patrilo generálnemu tajomníkovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý privítal všetkých vzácnych hostí – generálneho konzula Prečítať viac o Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka[…]

Časopis Život – už šesť decénií medzi Slovákmi v Poľsku

Presne 15. júna 2018 uplynulo šesťdesiat rokov od vydania prvého čísla kultúrno-spoločenského časopisu Život, venovaného problematike slovenskej a českej (do roku 1995) národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Vo vtedajšej dobe vydanie časopisu znamenalo obrovský úspech zástupcov slovenskej a českej menšiny žijúcej na území Poľska. Spoločensko-politické pomery neboli jednoduché a uvedenie do života nového periodika znamenalo veľa úsilia pre krajanov Prečítať viac o Časopis Život – už šesť decénií medzi Slovákmi v Poľsku[…]

Štvrťstoročnica Dní slovenskej kultúry v Poľsku

Dni slovenskej kultúry konajúce sa každoročne na častiach Spiša a Oravy, ktoré sú dnes v Poľsku, ale aj v samotnom srdci Malopoľska, v Krakove oslavujú v tomto roku už svoju štvrťstoročnicu. Počas tohto obdobia sa v najsevernejšie položenej slovanskej krajine predstavili stovky rôznych umeleckých zoskupení – folklórnych súborov, divadielok, hudobných, tanečných a speváckych súborov, ako aj jednotlivcov – hudobníkov, spevákov, tanečníkov, maliarov, Prečítať viac o Štvrťstoročnica Dní slovenskej kultúry v Poľsku[…]

Visionart Martina-Juraja Oscitého

Martin-Juraj Oscitý je vynikajúci súčasný akademický maliar a grafik. Narodil sa v Bratislave 23. júla 1952. Už v útlom veku mal záujem o umenie a bol ním doslova fascinovaný. Vždy ho inšpirovali obrazy, ilustrácie, rozprávky a báje, čo vyústilo v potrebe odbornej umeleckej výučby, a to v škole umenia pre talentové deti v Bratislave. (prof. Jurík, Polakovič, Goga) Mal vtedy len 9 rokov. S veľkou Prečítať viac o Visionart Martina-Juraja Oscitého[…]

Slovenčina v Mníchove

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube zabezpečuje rôzne akcie pre deti a rodiny s deťmi, ktoré sú zamerané na vytváranie slovenských priateľstiev, zlepšovanie komunikácie v slovenčine a budovanie vzťahu k Slovensku. Centrum sa aktívne venuje práci so slovenskými deťmi a mládežou žijúcou v Mníchove. Vyučovanie slovenčiny a detské dielne Každý piatok podvečer zaznieva v kultúrnom centre Gorod v Mníchove slovenčina. Spoločne sa tam Prečítať viac o Slovenčina v Mníchove[…]