Pochodovali na smrť (Úryvok z knihy Pilíšska história 1944-45)

Skupina nemeckých vojakov vedená Jozefom rýchlo dorazila na Kopanicu. Doteraz postupovali bez ťažkostí, išla po vyšliapanej ceste. Nad Kopanicou poznamenal, že pozná kratšiu cestu, nemusia ísť až ku Kráľovej studničke. Vydali sa smerom na Chotárnu skalu, vlastne popod vrch, k obci Huť. Postavil sa do čela oddielu a viedol ho popri kolibe žandárov, teraz jej Prečítať viac o Pochodovali na smrť (Úryvok z knihy Pilíšska história 1944-45)[…]

Slovenčinár – 20 ročníkov odborného časopisu vydávaného mimo územia Slovenska

Niekoľko myšlienok na úvod V roku 2016 vyšiel v Békešskej Čabe 20. ročník metodického časopisu Slovenčinár. Významné jubileum vytvorilo dobrú príležitosť na to, aby sa zhodnotili výsledky vynaloženého úsilia zakladateľov tohto kolektívneho diela slovenských pedagógov v Maďarsku a systematicky prebiehajúcej spolupráce dolnozemských odborníkov v Maďarsku, v Rumunsku a v Srbsku. Časopis je dodnes jediným metodickým časopisom Prečítať viac o Slovenčinár – 20 ročníkov odborného časopisu vydávaného mimo územia Slovenska[…]

Slováci v Békešskej Čabe a ich inštitúcie (k 20. a nie 42., resp. 25. výročiu)

Prečo je dôležité, aby sme sa rozpamätali na výročia? Lebo môžeme si prehľadnúť obsah, hodnoty toho obdobia, výročia, ktoré oslavujeme. V titulku môjho príspevku by som chcela dať na vedomie, že Čabianska organizácia Slovákov (ČOS) v roku 2015 oslavuje 20. výročie úradného zaregistrovania sa za civilnú organizáciu, stav ktorého podľa nových zákonov v r. 2014 aj obdržala. Je to Prečítať viac o Slováci v Békešskej Čabe a ich inštitúcie (k 20. a nie 42., resp. 25. výročiu)[…]

Pôsobnosť Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

Poslanie ústavu Skúmať, monitorovať a spracúvať históriu, jazyk a kultúrnu antropológiu Slovákov v Maďarsku, upevňovať, zachovávať a ďalej reprodukovať slovenské národné povedomie slovenskej minority žijúcej v Maďarsku. 1. Charakteristika ústavu Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) je prvým národnostne orientovaným vedeckým ústavom v Maďarsku. Ústav so sídlom v Békešskej Čabe vznikol v roku 1990 z iniciatívy čabianskej slovenskej inteligencie a za podpory Zväzu Prečítať viac o Pôsobnosť Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku[…]

O Slovákoch v Maďarsku a ich samospráve

Vyše tri storočia uplynuli odvtedy, ako sa v prvých lokalitách na území dnešného Maďarska usadili Slováci. Naši húževnatí predkovia prišli do týchto krajov – medzi Pilíšske vrchy, cez Novohrad, Zemplín a Bakonské pohorie po žírne roviny Dolnej zeme – z rôznych regiónov severnej časti Uhorska. Hovorili viacerými nárečiami, boli príslušníkmi odlišných konfesií a nositeľmi rôznej kultúry  – v súdržné Prečítať viac o O Slovákoch v Maďarsku a ich samospráve[…]