Slovenské divadlo v Londýne

V roku 2019  odohralo Slovenské divadlo v Londýne (STL) v júni premiéru predstavenia Mami, čo si chcela? spojenú s následným vytvorením videonahrávky, v septembri uskutočnilo podujatie Večer so Slovenským divadlom v Londýne na pôde Ambasády Slovenskej republiky v Londýne a v októbri začalo prípravu nového predstavenia s plánovanou premiérou v apríli 2020. Jediné predstavenie roka 2019 sa uskutočnilo v Belgicku, v divadelnej sále radnice Tomberg, mestskej časti Brusselu. Približne Prečítať viac o Slovenské divadlo v Londýne[…]

Slovenský jazyk vo Veľkej Británii

Emigrácia Slovákov do Veľkej Británie existovala, samozrejme, už pred vstupom Slovenska do Európskej únie, avšak v roku 2004 sa jednoznačne migrácia zviacnásobila a začali sa vytvárať aj nové slovenské komunity. V prvej vlne migrácie to boli komunity mladých ľudí. Postupom času začali do Veľkej Británie prichádzať aj rodiny s deťmi, alebo vznikali zmiešané manželstvá, ktorých Prečítať viac o Slovenský jazyk vo Veľkej Británii[…]

Zlatá Brána v Severnej Karolíne

Zlatá Brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde, hlava mu zojde, či je ona a či on, nepustím ho z brány von. Túto známu slovenskú ľudovú hru sme si nedávno zahrali všetci spoločne v Českej a Slovenskej škole v Severnej Karolíne, USA. Česi aj Slováci! Veľkí aj malí! Spolu sme si tak pripomenuli Prečítať viac o Zlatá Brána v Severnej Karolíne[…]

Slovenská redakcia na Ukrajine

Redakcia vysielania v slovenskom jazyku bola založená vďaka úsiliu Matice slovenskej na Zakarpatsku v januári roku 1996. Ale už od roku 1993 sa za účasti aktivistov MS na Zakarpatsku  nepravidelne pripravovali relácie v slovenskom jazyku o živote a kultúre Slovákov v rôznych regiónoch našej oblasti. Dnes Redakcia vysielania v slovenskom jazyku  pripravuje televízne a rozhlasové relácie. 26 min. televízna relácia Slovenské pohľady Prečítať viac o Slovenská redakcia na Ukrajine[…]

Folklórny súbor Naša fajta zo Storožnice

Folklórny súbor Naša fajta je mladý súbor, ktorý vznikol v roku 2017 v dedinke Storožnica na Zakarpatsku, v Ukrajine. Je to dedinka, ktorú od Slovenska delí iba rieka Už, a kde asi v každej rodine sú slovenské korene. Zo začiatku bol FS Naša fajta iba tanečný krúžok pre deti z obecnej školy. Časom sa to Prečítať viac o Folklórny súbor Naša fajta zo Storožnice[…]