6. júla 2017

Rumunsko

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

V medzivojnovom období v Rumunsku fungujú desiatky spolkov a združení, ktorých úlohou je udržiavať a rozvíjať národné povedomie Slovákov a Čechov žijúcich v Rumunsku. Po r. 1945 však nastáva takmer polstoročie úplného ticha v oblasti fungovania spolkov a združení. Po páde totalitného režimu sa opäť naskytla príležitosť myslieť a konať v prospech našich komunít a Prečítať viac o Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku[…]

Posted in Rumunsko | Tagged | Leave a comment

Cena Samuela Tešedíka

V slovenskom zahraničí sa najčastejšie stretáme s praxou, že druhá alebo tretia generácia stráca svoj materinský jazyk, ďalšia zrejme stráca už aj slovenské povedomie, alebo ak aj ešte nejaké jestvuje, ono je veľmi chabé. V prípade slovenských dolnozemských komunít sa situácia javí inak. Aj po viac ako štvrťtisícročí žitia a bytia v tomto geografickom priestore slovenské komunity Prečítať viac o Cena Samuela Tešedíka[…]

Posted in Rumunsko | Tagged | Leave a comment

Ondrej Štefanko (1949-2008)

Naše dejiny Do očí sa nám prach jak spánok lepí. Do uší hučia ako cepy dejiny.   Tak z dediny do dediny sme šli už dávno predtým. Hľadali sídlo aj polia neviny.   Nie hľadať začiatok si v jame, kde blato modeluje nový dom, si ale čiarať tiene dávno známe tu, v prapočiatku slova SOM, Prečítať viac o Ondrej Štefanko (1949-2008)[…]

Posted in Rumunsko | Tagged | Leave a comment

Cena Ondreja Štefanka

Ondrej Štefanko (Temešvár, 18. 3. 1949 – Nadlak, 20. 2. 2008) bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch Prečítať viac o Cena Ondreja Štefanka[…]

Posted in Rumunsko | Tagged | Leave a comment

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia začínajú pomerne intenzívne fungovať pri miestnych knižniciach literárne krúžky. Boli často poplatné dobe a neraz zanikli. Pri Mestskej knižnici v Nadlaku sa však v r. 1976 zrodil trocha iný literárny krúžok, pretože sa tu stretávali nadšenci literatúry, ktorí hovorili o slovenskom a rumunskom literárnom fenoméne, ale súčasne aj rozoberali vlastnú Prečítať viac o Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku[…]

Posted in Rumunsko | Tagged | Leave a comment